zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Tlačová správa ASL SR: Zdravotníctvo je naozaj na kolenách, nesnažte sa ho doraziť!

Čelíme 3. vlne pandémie COVID-19. Máme za sebou veľmi ťažké obdobie, ktoré úplne odhalilo a prehĺbilo rozpad zdravotníctva. Čakali sme, že to v niečom pomôže, že kompetentní si túto situáciu uvedomia a začnú konať.

Toto sme však nečakali

Správa z ministerstva financií je naozaj desivá! Na základe rozhodnutia ministra financií sa majú znížiť už v tomto roku platby za poistencov štátu, a tým aj prostriedky určené pre zdravotníctvo o viac ako 232 mil eur.

Je to odmena zdravotníkov za 2. vlnu? Či nejaký odkaz pacientom?  Znie to ako výsmech nám všetkým.

Už roky sa platí za poistencov štátu v ČR viac ako na Slovensku. Bolo to tak už pred pandémiou, roky dozadu. Počas pandémie sa rozdiel vyšplhal naozaj vysoko v Čechách sa za poistenca štátu platí 67,25 € na Slovensku je to v prepočte cca 39 €….

Situácia v zdravotníctve je dlhodobo zlá, v poslednom období už neudržateľná. Hovorí sa o bombastickom Pláne obnovy, o nových nemocniciach a rekonštrukcii existujúcich.  Nehovorí sa o tom kto v nich bude pracovať a za čo budeme liečiť pacientov.

Dôrazne žiadame zastaviť tento úmysel. Zdravotníctvo je naozaj na kolenách, nesnažte sa ho doraziť.

Hoci je už 5.10. nehovorí sa o rozpočte na rok 2022. Bude nás aj v ňom čakať takéto desivé prekvapenie?

Musíme myslieť na našich pacientov. Preto už dnes zvažujeme ďalšie kroky, ku ktorým bude musieť dôjsť, pokiaľ sa postoj k zdravotníctvu nezmení.