zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Kampaň ASL SR a Zdravita o.z.
22.10. 2021

Neviem si predstaviť v tejto dobe väčšiu prioritu ako slovenské zdravotníctvo, hovorí prezidentka Zuzana Čaputová

Uvedomujúc si hrozivú situáciu v súvislosti s návrhom rozpočtu pre zdravotníctvo na nasledujúci rok, sme už 6. októbra, spolu s AOPP a SAJCH požiadali Prezidentku SR Zuzanu Čaputovú o stretnutie. Výsledkom nášho snaženia bolo dnešné stretnutie prezidentky so zástupcami zdravotníckych organizácií, ktorého sa zúčastnil prezident ASL SR...

13.10. 2021

Minister financií zjednotil zdravotnícky sektor

Celý zdravotnícky sektor sa zjednotil! Na tlačovej besede, po rokovaní odvetvovej tripartity, predstúpili zástupcovia štátnych aj súkromných nemocníc, ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotných poisťovní, odborov, odborných spoločností aj pacientskych organizácií aby vyjadrili nespokojnosť s návrhom rozpočtu a stavom zdravotníctva. Ak mám prehovoriť za ambulantných poskytovateľov,...

12.10. 2021

Stanovisko ASL SR k návrhu rozpočtu

Navrhnutý rozpočet pre zdravotníctvo je v absolútnom rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR. Aj to je jedným z dôvodov, že s návrhom zásadné nesúhlasíme. Napriek tomu, že na určenie platby štátu sa už nepoužíva percento za poistencov štátu, pokiaľ by sme k prepočtu pristúpili, dostaneme sa k žalostne nízkemu...

12.10. 2021

Prezident ASL SR: EXODUS už nastal

„Znižovanie platieb za poistencov štátu ide proti všetkým vyhláseniam vlády, ktorá tvrdila, že chce zvyšovať kvalitu zdravotníctva. V praxi tieto návrhy spôsobia akútny nedostatok financií v systéme a ohrozia poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Obávame sa, že to môže spôsobiť problémy s nákupom zdravotného materiálu a viesť k ďalšiemu zadlžovaniu...

5.10. 2021

Tlačová správa ASL SR: Zdravotníctvo je naozaj na kolenách, nesnažte sa ho doraziť!

Čelíme 3. vlne pandémie COVID-19. Máme za sebou veľmi ťažké obdobie, ktoré úplne odhalilo a prehĺbilo rozpad zdravotníctva. Čakali sme, že to v niečom pomôže, že kompetentní si túto situáciu uvedomia a začnú konať. Toto sme však nečakali Správa z ministerstva financií je naozaj desivá! Na základe rozhodnutia ministra...

1.10. 2021

Štátna tajomníčka Jana Ježíková na ministerstve končí

Na návrh Vladimíra Lengvarského schválila vláda tento týždeň odvolanie Jany Ježíkovej z funkcie štátnej tajomníčky, dňom 30.9.2021. Vo funkcii ju nahradí od 1.10.2021 Róbert Babeľa., ktorý doteraz pôsobil ako vedúci ústavu a profesor verejného zdravotníctva na Ústave zdravotníckych disciplín na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce...

30.9. 2021

M.ŠÓTH K SPRÁVE PREZIDENTKY: VEĽMI SI VÁŽIM SLOVÁ PANI PREZIDENTKY. TERAZ JE NA ŤAHU VLÁDA, ABY RIEŠILA TÚTO SITUÁCIU

„Za to, že v jesenných a zimných mesiacoch naše zdravotníctvo neskolabovalo úplne, vďačíme predovšetkým obrovskému nasadeniu a obetavosti zdravotníkov.“ Tieto slová sme mohli počuť v Správe o stave republiky, ktorú v parlamente predniesla prezidentka republiky Zuzana Čaputová. „Zaplatili za to, žiaľ, vysokú cenu“, konštatovala ďalej prezidentka republiky a spomenula tiež, že...

29.9. 2021

REFORMA PRIMÁRNEJ STAROSTLIVOSTI ? NÁVRH ZÁKONA PROBLÉMY NERIEŠI

Hospodárska o sociálna rada SR prerokovala návrh zákona o kategorizácii ústavnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.. S akým výsledkom, doposiaľ oficiálne zverejnené nebolo. Hoci za zákon roka sa obvykle považuje zákon o rozpočte, zákon o kategorizácii je rovnako dôležitý. Keď už spomíname rozpočet, veríme, že nebudeme...

15.9. 2021

DELEGÁTI VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ASL SR ODMIETAJÚ PRIPRAVOVANÚ REFORMU VŠEOBECNEJ AMBULANTNEJ STAROSTI

Uplynulý víkend sa stretli delegáti Valného zhromaždenia ASL SR na Donovaloch na rokovaní riadneho valného zhromaždenia. Vo voľbách na obdobie rokov 2021-2025 zvolili do funkcie prezidenta MUDr. Mariána Šótha, ktorý predstavil priority ASL SR na najbližšie obdobie: rozpočet pre zdravotníctvo, motivácia mladých pre ambulantný sektor a podmienky...

15.9. 2021

TESTOVANIE PACIENTOV PRED NÁVŠTEVOU AMBULANCIE

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo dňa 24.8.2021 usmernenie k testovaniu pacientov v ústavných zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach), poliklinikách, zdravotných strediskách združujúcich zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách. Podľa usmernenia sú zdravotnícke zariadenia jedným z miest, v ktorých dochádza resp. môže dochádzať k prenosu infekcie od pacienta na iného pacienta...