zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

26.2. 2024

Plošné zavedenie poplatkov od apríla 2024 ?

Ambulantný sektor zostáva bez požadovaného dofinancovania Piatkové rokovanie o pripomienkach, ktoré ASL SR ako člen AZZZ SR uplatnila k tzv. prerozdeľovacej vyhláške potvrdilo, že ambulantný sektor pre rok 2024 nemá garantované žiadne navýšenie. Naopak medziročný nárast je v záporných číslach, takže zaznamenávame medziročný pokles....

26.2. 2024

Problémy s ukončovaním PN

 NCZI pri zavedení nového rozhrania spravilo chybu, v dôsledku ktorej sú problémy s ukončovaním PN. ASL SR na problém   upozornila  a NCZI aktuálne situáciu rieši.  Veríme, že sa problém čo najskôr podarí odstrániť a naši lekári nebudú musieť pri svojej práci riešiť problém navyše

16.2. 2024

Lekárske organizácie avizujú problémy pri diagnostike

ASL SR a ZDRAVITA – SVLZ (Spoločné vyšetrovacie zložky) spoločne kritizujú objem financií pre diagnostické pracoviská, vyplývajúci z programovej vyhlášky na rok 2024. Má totiž  klesnúť až o 7%. Okrem toho majú na tento rok naprojektované ďalšie úspory, ktoré sa reálne nedajú splniť. Uvedený finančný pokles...

15.2. 2024

Obavy súkromných lekárov sa napĺňajú. Na pomoc od štátu môžu zabudnúť!

Deklarovaných 6% nárastu zdrojov pre ambulantný sektor a diagnostiku v prerozdeľovacej vyhláške nie je! Pripravuje sa tak ďalší rozvrat ambulantného sektora Porovnaním odhadovanej skutočnosti roku 2023 s návrhom pre rok 2024 zistíme, že vo všetkých segmentoch ambulantného sektoru dochádza k medziročne poklesu. Napríklad v špecializovanej ambulantnej...

14.2. 2024

ozdravme podcast: Marián Šóth (ASL SR): Vôľa ministerstva zdravotníctva priznať si, že poplatky v zdravotníctve potrebujeme, je nulová

Prezident ASL SR Marián Šóth vo videopodcaste– o programovej vyhláške pre zdravotníctvo, ktorá prakticky neráta s nárastom zdrojov pre ambulantný sektor– prečo stratil optimizmus, ktorý mal– o tom, že všetci, vieme, že kráľ je nahý a poplatky sú potrebné, no napriek tomu popierame realitu

1.2. 2024

Bude téma poplatkov znovu aktuálna ?

Dnes bolo plánované na MZ SR rokovanie k návrhu vyhlášky, ktorá určí rozdelenie financií pre jednotlivé segmenty na tento rok. Boli sme plní očakávania, pretože neoficiálne informácie, ktoré zatiaľ máme nie sú pre ambulantný sektor vôbec priaznivé Žiaľ rokovanie k návrhu prerozdeľovacej vyhlášky sa napokon...

31.1. 2024

Pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom MZ SR pánom Ladislavom Slobodníkom

Včera (30.1.204) sa na pôde ASL SR uskutočnilo pracovné stretnutie členov prezídia ASL SR so štátnym tajomníkom MZ SR pánom MUDr. Ladislavom Slobodníkom. Hovorili sme o širokom spektre problémov ambulantných lekárov, pričom témou dňa bolo intersektorálne členenie financií pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti,...

26.1. 2024

Zástupcovia ASL SR u ministerky zdravotníctva

Prezidenta ASL SR spolu s ďalšími zástupcami ASL SR prijala s ministerka zdravotníctva. Hlavnou témou pracovného stretnutia bola vyhláška, ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti a od ktorej závisí financovanie ambulancií v tomto roku. V súvislosti s tým bolo dohodnuté, že sa k tejto téme v najbližších...

22.1. 2024

K službe eObjednanie neprebehla žiadna odborná diskusia!

„Tento systém je ešte v štádiu vývoja. Rozhodnutie o tom, aké by mal mať kontúry, by malo vyjsť zo strany ministerstva zdravotníctva, ale jednoznačne až po diskusii s odborníkmi, ktorá vôbec ešte neprebehla. Preto sme zatiaľ iba v štádiu dohadov o danej téme,“ skonštatovala Asociácia súkromných lekárov pre...

12.1. 2024

SVLZ: Aktuálna situácia alebo aké drahé môžu byť „úspory“ v segmente?

Názvom Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ) označujeme zdravotnícke zariadenia, ktoré sa rozhodujúcim spôsobom podieľajú na diagnostike a liečbe pacientov. Ošetrujúcim lekárom väčšiny medicínskych špecializácií poskytujú viac ako 70 % informácii potrebných ku stanoveniu správnej diagnózy a pri monitoringu liečby. Vyšetrenia SVLZ sú súčasťou takmer...