zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

TLAČOVÁ SPRÁVA: VŠZP DÁ V BUDÚCOM ROKU AMBULANCIÁM VIAC FINANCIÍ

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa dohodla s ambulanciami na úprave zmluvných podmienok platných od 1. januára 2019. Nové dodatky k zmluvám, ktoré by mali priniesť ambulanciám viac peňazí, podpísalo 85 percent poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Generálna riaditeľka štátnej poisťovne Ľubica Hlinková uviedla, že si váži to, že sa so zástupcami Zdravity, Aliancie všeobecných lekárov Slovenska (SVLS/AVLS) a Združenia všeobecných lekárov pre dospelých (ZVLD) vedeli „počúvať a rešpektovať„. „Výsledkom je dohoda, ktorá prinesie ambulanciám viac finančných prostriedkov a našim poistencom dostupnejšiu a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť,“ zhodnotila.

Zvýšenie platieb pocítia všeobecní lekári pre dospelých, ktorým sa zvýši priemerná platba na poistenca o 55 centov. Všeobecní lekári pre deti a dorast by si mali polepšiť o 65 centov na pacienta, a tiež gynekológovia, a to v sume 15 centov na poistenca. Štandardná ambulancia pre dospelých tak mesačne v budúcom roku dostane o 967 eur viac, detská o 586 eur a štandardná gynekologická ambulancia dostane navyše 632 eur. Zvýšenie pocítia aj ambulancie špecialistov, konkrétne pre štandardnú ambulanciu vo výške 470 eur.

Prezidentka SVLS/AVLS Monika Palušková ocenila, že VšZP vysvetlila, že všeobecných lekárov pre dospelých je málo a sú pre pacientov nenahraditeľní. „VšZP ich preto dlhodobo motivuje postupným zvyšovaním kapitácie v kombinácii s rozširovaním kompetencií,“ spresnila.

„Uvedomujeme si reálne riziká a možnosti rozpočtu, preto vítame, že VšZP sa takýmto spôsobom snaží stabilizovať fungovanie ambulantného sektora,“ dodal prezident Asociácie súkromných lekárov SR Marián Šóth.

Rovnaké cenové podmienky ponúka štátna poisťovňa aj ostatným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí sú združení v Zväze ambulantných poskytovateľov (ZAP). Individuálne sa VšZP dohodla s takmer 20 percentami členov ZAP-u, s tým, že „ostatní majú čas na rozhodnutie do konca novembra“. VšZP však garantuje, že jej poistenci budú mať zabezpečenú „dostupnú a kvalitnú“ zdravotnú starostlivosť.
(TASR)