zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Čierny kašeľ, pertussis, alebo aj záduch … Opäť je tu

Infekcia čiernym kašľom bola v minulosti veľmi závažná a u niektorých skupín pacientov aj potenciálne smrteľná. Zavedením očkovania a antibiotickou liečbou sme toto ochorenie zvládli a jeho početnosť sa minimalizovala.

V poslednom období ale jeho výskyt stúpa. V susednej Českej republike len v minulom týždni zaznamenali 1100 nových prípadov a celkovo je infikovaných takmer 6400 ľudí.

Čierny kašeľ spôsobujú baktérie Bordetella pertusis alebo Bordetella parapertusis. Je to vysoko infekčné respiračné ochorenie, ktoré poškodzuje dýchací systém. Môže viesť k veľmi nebezpečným komplikáciám najmä zápalu pľúc či dýchavičnosti. Najmä u malých detí, seniorov alebo ľudí s chronickými pľúcnymi chorobami môže byť nebezpečné a môže skončiť až fatálne. 

Nakaziť týmto ochorením je možné len od iného človeka. Prenos baktérií, ktoré chorobu vyvolávajú, prebieha kvapôčkami pri kýchaní, kašľaní a rozprávaní alebo priamym kontaktom. Inkubačná doba je priemerne 10 dní, niekedy sa príznaky dostavia už po 7 alebo dokonca až po 21 dňoch.

  • Príznaky na začiatku pripomínajú bežnú nádchu (kýchanie, výtok z nosa, miernu horúčku a mierny kašeľ).
  • Do dvoch týždňov je kašeľ závažnejší a charakterizujú ho epizódy početných rýchlych zakašľaní, po ktorých nasleduje hlasný a hlboký namáhavý vdych, pri ktorom sa vydá zvuk podobný kikiríkaniu kohúta alebo vysoký piskľavý zvuk. Tieto epizódy zvyčajne končia vykašľaním hustého priehľadného hlienu, po ktorom často nasleduje vracanie. Najprv sa vyskytujú v noci a neskôr čoraz častejšie počas dňa a môžu sa opakovať jeden až dva mesiace.
  • V prípade malých detí sa typický hlboký namáhavý vdych nemusí vôbec objaviť a po záchvatoch kašľa môžu nasledovať krátke obdobia, kedy sa zastaví dýchanie. Po tejto fáze je kašeľ menej častý a závažný a dieťa sa postupne zotavuje (to môže trvať až tri mesiace).
  • Najdôležitejším spôsobom predchádzania čiernemu kašľu je úplná imunizácia. Očkovacia látka proti čiernemu kašľu sa zvyčajne podáva v rámci kombinovaného očkovania proti záškrtu a tetanu (často v kombinácii aj s očkovacou látkou proti poliomyelitíde, Haemophilus influenzae a hepatitíde B). Prvý cyklus 2 –  3 dávok sa zvyčajne podáva v období od dvoch do 12 mesiacov podľa národného očkovacieho kalendára. Tretia a štvrtá dáka sa odporúča vo veku od 11 do 24 mesiacov a ďalšia dávka v období medzi tretím a siedmym rokom života.
  • Niektoré krajiny EÚ/EHP odporúčajú v prípade dospievajúcich, dospelých a/alebo žien počas tehotenstva preočkovanie, ktorým aj deti po narodení získavajú dočasnú ochranu. V niektorých krajinách sa takisto odporúča preočkovanie nechránených žien krátko po pôrode, aby sa znížilo riziko prenosu tejto choroby na deti.