zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

ZDRAVOTNÍCKE PREDPISY

Prehľad zdravotníckych predpisov s ich stručným obsahom a zoznamom vykonávacích predpisov. Vždy aktuálne znenie zabezpečené prepojením na stránku slow-lex.sk    ČÍTAŤ VIAC

PRIPOMIENKOVÉ KONANIA

Prehľad medzirezortných pripomienkových konaní.  Všetky materiály a aktuálny stav legislatívneho procesu nájdete kliknutím na názov predpisu ČÍTAŤ VIAC