zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

NAŠE CIELE

  • zabezpečenie priaznivých ekonomických a legislatívnych podmienok pre výkon ambulantnej praxe
  • zastupovanie neštátnych ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v zmluvných vzťahoch so zdravotnými poisťovňami za účelom zabezpečenia vyvážených zmluvných podmienok
  • vykonávanie ekonomických analýz za účelom zlepšenia financovania neštátnych ambulancií
  • presadzovanie ekonomických záujmov neštátnych ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  • podpora a pomoc neštátnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vo všetkých oblastiach pôsobenia

ZDRAVITA

 je rešpektovaným subjektom v zdravotníctve

ZDRAVITA

združuje všetky segmenty ambulantnej zdravotnej starostlivosti - VLD, VLDD, GYN, ŠAS, SVALZ, ADOS, so zachovaním autonómie v ich špecifických otázkach, pri využití vzájomnej podpory a rešpektu   

ZDRAVITA v spolupráci s ASL SR zabezpečuje pre svojich členov zaujímavé benefity