zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

VAKCÍNY PROTI CHRÍPKE SÚ S DOPLATKOM. ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE ICH VŠAK PLNE HRADIA.

Chrípková sezóna je tu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica informuje o dvojnásobnom náraste chrípkových ochorení. Situácia je podobná aj v ďalších krajoch.  

Najviac ohrození sú  seniori a malé deti, zdravotnícki pracovníci tehotné ženy a ľudia s chronickými ochoreniami či  oslabenou imunitou.

Okrem zvýšených hygienických opatrení a väčšieho prísunu vitamínu C je možné chrániť sa proti chrípke očkovaním.

Napriek tomu, že podľa kategorizácie sú  vakcíny proti chrípke schválené s doplatkom pacienta, všetky zdravotné poisťovne ich svojim pacientom plne uhrádzajú.

VšZP od 1.10.2019  do  29. 2. 2020, plne hradí svojim poistencom vakcínu proti chrípke aj samotné očkovanie, ak ho indikoval všeobecný lekár a vakcínu predpísal na lekársky predpis,  a to nielen tomu kto  spĺňa indikačné obmedzenia, ale každému, kto s chce dať zaočkovať.

Tehotné poistenky VšZP môžu byť zaočkované proti chrípke aj v ambulancii gynekológa, tiež bezplatne.Do konca októbra VšZP plne hradí očkovanie proti chrípke ktoroukoľvek z troch vakcín, ktoré sú uvedené v platnom Zozname kategorizovaných liekov. Od 1. 11. 2019 do 29. 2. 2020 si zdravotná poisťovňa vyhradzuje právo určiť, ktorú z dostupných vakcín proti chrípke bude hradiť v celom rozsahu. Informáciu nájdete na stránke VšZP

Zdravotná poisťovňa Dôvera uhrádza všetkým svojim poistencom, ktorí prejavia záujem, bez ohľadu na to, či sú splnené indikačné obmedzenia, vakcínu 6345C INFLUVAC TETRA sus iru 1×05 ml,  to od 1.10.2019 do 29. 2.2020. Čítajte tu.

Union zdravotná poisťovňa od 1.10.2019   hradí všetky 3 vakcíny proti chrípke – INFLUVAC TETRA (kód 6345C), VAXIGRIP TETRA (kód 1224C) a INFLUVAC (kód 56079) v plnej výške ich ceny všetkým svojim poistencom  aj nad rámec indikačných obmedzení.

Okrem vakcíny hradí Union tiež samotný výkon očkovania. Informáciu nájdete ak kliknete na Dokumenty na tejto stránke Union,