zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

PORADŇA  ZDRAVITY

Plný obsah odpovedí prístupný pre členov ZDRAVITY po prihlásení

 

Prístup do členskej sekcie už čoskoro

  • Potreboval by som zistiť či sa nás ambulantných poskytovateľov týka zákon.č.297/2008, resp. jeho novelizácia č. 52/2018 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, konkrétne, či sme povinní robiť zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra, prípadne do kedy.
    3.11.2018// V zmysle novely zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri je od 1.11.2018 pre právnické osoby stanovená nová povinnosť, ktorou je zápis konečného užívateľa do obchodného registra. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetky obchodné spoločnosti bez ohľadu na predmet podnikania, teda aj na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Kto je konečným užívateľom výhod stanovujú právne predpisy.
  • Chcela by som poprosiť o  stanovisko k riešeniu kapitačných konfliktov.  V praxi vznikajú situácie, že keď pacient mení všeobecného lekára, poisťovňa neuzná prírastok skôr, ako ho dá do úbytku predchádzajúci. Starostlivosť o takéhoto pacienta mi teda nie je zaplatená. Okrem toho nemám možnosť "donúťiť" kolegu, aby pacienta odhlásil.  
    23.11.2018// Právny vzťah medzi pacientom a poskytovateľom vzniká uzatvorením resp. podpísaním dohody. Súčasne však platí, že pacient nemôže mať uzatvorenú dohodu s dvoma všeobecnými lekármi (poskytovateľmi) súčasne. Preto pacient musí najskôr odstúpiť od dohody s predchádzajúcim poskytovateľom a následne uzatvoriť dohodu s novým. S problémom konfliktu kapitácií stretávame často a snažíme sa ho riešiť. Už od 1.1.2019 budete mať v zmluvách (v prílohe č.1 - Ceny a podmienky úhrady) nové ustanovenie, ktoré by vo VšZP malo tento problém pomôcť riešiť....

Ďalší obsah pripravujeme