zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Dnešný newsletter pre našich členov…

Vzhľadom na diskriminačný prístup štátu k ambulantnému sektoru, neriešenie jeho problémov a nedostatočné financovanie vyjadrené v prerozdeľovacej vyhláške na tento rok,  sme verejne deklarovali, že pokiaľ sa situácia nezmení, budeme nútení pristúpiť od 1.4.2024 k plošnému zavedeniu poplatkov na ambulanciách.

Vychádzali sme pri tom z uznesení Valného zhromaždenia ASL SR, ako aj z faktu, že pri súčasnom nastavení financovania je  stále ťažšie resp. až nemožné pokryť ekonomicky oprávnené náklady vašich zariadení. A prečo práve dátum 1.4.?  Nemal to byť  prvo- aprílový žart, ale pre tento dátum hovorí fakt, že práve od 1.4. mali platiť cenové podmienky zohľadňujúce medziročné navýšenie určené rozpočtom. Inými slovami mala byť aj v cenových podmienkach pre ambulancie zohľadnená tá sľubovaná miliarda zvýšenia pre zdravotníctvo. Mala byť, no nestalo sa tak… 31.3.2024 väčšine ambulancií skončili zmluvy a aktuálne beží dohodovacie konanie, kedy platia staré ceny.

Na dnešný deň mali pre našich členov pripravený (tak ako sme avizovali) ďalší newsletter s  informáciami potrebnými na „spustenie“ poplatkov.

Tesne pred sviatkami sme ale zaznamenali na spravodajskom portály aktuality.sk informáciu o tom, že na ministerstve zdravotníctva podľa Zuzany Dolinkovej vyhodnotili všetky pripomienky k vyhláške a vedia, že si žiada úpravy. Okrem toho pani ministerka uviedla, že je pripravená rokovať o zmene vyhlášky k prerozdeleniu peňazí v zdravotníctve.

Na základe toho sme v  mene ASL SR verejne deklarovali ochotu a pripravenosť rokovať o zmene vyhlášky. Ide nám o pacientov a o to, aby ste v ambulanciách nemuseli čeliť konfliktným situáciám a riešiť to, čo neriešil štát.

Pravdou však je, že zatiaľ sme žiadne   pozvanie na rokovanie nedostali. Ak sa to v najbližších hodinách nezmení a neuskutoční sa relevantné rokovanie spustíme expedovanie newslettra s informáciami a letákmi pre pacientov týkajúcimi sa poplatkov.