zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Plošné zavedenie poplatkov od apríla 2024 ?

Ambulantný sektor zostáva bez požadovaného dofinancovania ‼️

Piatkové rokovanie o pripomienkach, ktoré ASL SR ako člen AZZZ SR uplatnila k tzv. prerozdeľovacej vyhláške potvrdilo, že ambulantný sektor pre rok 2024 nemá garantované žiadne navýšenie. Naopak medziročný nárast je v záporných číslach, takže zaznamenávame medziročný pokles.

To, že sa nárast spomína v dôvodovej správa nie je právne záväzné. Rovnako ako nie je právne záväzný prísľub 100 miliónov eur pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť.

Situácia v ambulantnom sektore je naozaj zlá. Je obrovským sklamaním, že štát hodil ambulantný sektor cez palubu.

V tejto situácii preto opäť zdôrazňujeme, že na postoj štátu k ambulantnému sektoru doplatia predovšetkým pacienti. Pokiaľ ambulantný sektor a tiež diagnostické pracoviská (SVLZ) nebudú mať garantovaný rovnaký medziročný nárast ako ústavné zariadenia, ambulantní lekári pristúpia k plošnému zavedeniu poplatkov od apríla 2024.

Asociácia súkromných lekárov SR