zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

List pacientom: Naše ambulancie dnes nie sú udržateľné!

Vážení pacienti,

denne ste konfrontovaní so zlou situáciou nášho zdravotníctva a našich ambulancií. Verte nám, rovnako sme ňou zasiahnutí aj my, súkromní ambulantní lekári. Čelíme množstvu neriešených problémov a stále meniacej sa legislatíve. Zabezpečujeme si sami fungovanie ambulancie od sestričky a ďalšieho personálu až po pero, ktorým podpisujeme lekárske nálezy. Financovanie ambulancie je samozrejme na našich pleciach, nie sme pravidelne oddlžovaní ako napr. štátne nemocnice a zdrojov v rozpočte je pre naše ambulancie žalostne málo. Tak málo, že nestačia pokryť oprávnené náklady našich ambulancií.

Preto  musíme pristúpiť k zavedeniu poplatkov, aby boli naše ambulancie udržateľné. Pretože dnes také nie sú! Verte, nie je to to, po čom by sme prahli. Sme lekári a chceme liečiť, nie robiť pokladníkov! Aj pre nás by bolo lepšie, aby štát pre ambulancie zabezpečil dostatočné financovanie.

Doteraz sme počuli len množstvo prázdnych slov a vyhlásení na tlačových konferenciách o dofinancovaní a zvýšení zdrojov pre zdravotníctvo, ale realita je iná. Výsledkom je, že nezvládame platiť mzdy, faktúry za zdravotnícky materiál, energie a ďalšie náklady. Štát sa nepostavil chrbtom len k nám, ambulantným lekárom, ale predovšetkým k vám, pacientom. A vraj zdravotníctvo je prioritou.

My nemôžeme dať sestričke taký plat ani stabilizačný príspevok, ako jej ponúka nemocnica. Jednoducho na to nemáme. Ak nebudeme mať sestry, ambulancie musíme zatvoriť. Okrem toho, že sestra je v našej práci nevyhnutným partnerom a pomocníkom, sestra patrí do povinného „vybavenia“ ambulancie.

Nám neboli zvýšené platy koncom roka 2022 a ani pred tým sme nemali garantovaný každoročný rast platov. Väčšina z nás, súkromných lekárov, má rovnaké platy alebo dokonca nižšie ako sestrička. A naše platy určite nedosahujú výšku platov nemocničných lekárov. Lebo ekonomika nepustí! Dnes ale za väčší problém než naše platy, považujeme fakt, že nevieme zaplatiť primeraný plat sestričke a ostatné náklady.

Nechceme pacientom robiť problémy. Naopak, volíme cestu menšieho zla. Tým väčším je nezmluvný vzťah s poisťovňou a plná úhrada pacienta. V tomto prípade by pacient platil všetky vyšetrenia, odbery, lieky. Tým najväčším zlom je zatvorenie ambulancií, ktoré väčšine z nás reálne hrozí, ak nič neurobíme.

Ak sa budú zatvárať ambulancie, budú sa stále predlžovať čakacie doby na vyšetrenie, ktoré sú už dnes u mnohých špecialistov niekoľko týždňov. Neteší nás to. Nechceme vás nechať čakať, ale je nás naozaj málo a bude nás stále menej, ak sa štát za nás (aj vás) nepostaví.

Nie, nie sme nenásytní, ako často počujeme. Ak by naše ambulancie boli tak skvelo platené a práca v nich tak jednoduchá, ako sa mnohí mylne domnievajú, prečo máme nedostatok ambulantných lekárov? Prečo sa mladí lekári do našich ambulancií nehrnú?

Naša situácia je zlá už dlho a v minulom roku sa problémy vyhrotili, preto Asociácia súkromných lekárov pracuje s témou poplatkov od pacientov už od septembra minulého roku. Odvtedy upozorňujeme kompetentných, že ak sa situácia ambulantných lekárov nebude riešiť dôjde k zavedeniu poplatkov. Nezačali sme zavádzať poplatky hneď. Boli sme veľkorysí, dali sme na stôl všetky karty a vláde sme na riešenie dali niekoľko mesiacov. Verili sme, že nás bude brať vážne.

Nestalo sa tak. Prijatý rozpočet považujeme za premárnenú šancu začať náš problém riešiť. Keďže nám od 1.2.2023 končia zmluvy so zdravotnými poisťovňami, čakajú nás rokovania o zmluvných podmienkach na rok 2023, ale vzhľadom na prijatý rozpočet a v ňom smerované zdroje do ambulancií nemôžeme byť veľmi optimistickí… 

Ak sa situácia radikálne nezmení jediným spôsobom ako udržať naše ambulancie, budú naozaj už len poplatky od pacientov. Ubezpečujeme vás, že si z vás nechceme robiť rukojemníkov. Rukojemníkov si z vás pacientov aj z nás súkromných lekárov už urobil náš štát!

ASL SR