zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Gratulujeme novej ministerke zdravotníctva

Gratulujeme k vymenovaniu do funkcie novej ministerke zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr. Zuzane Dolinkovej.

Veríme, že pod jej vedením prestane byť ambulantný sektor prehliadaný a podarí sa zlepšiť podmienky pre prácu v tomto segmente.

Rovnako veríme, že pani ministerka bude mať podporu celej vlády, pretože práve tá je nevyhnutná na realizáciu zmien a dosiahnutie stability a predvídateľnosti, či už v ekonomickej, alebo legislatívnej oblasti.

My sme na spoluprácu a podporu pripravení.