zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

ASL SR  bojuje za ambulantný sektor. Minister sľúbil pomôcť

Zástupcov ASL SR dňa 8.9.2022 prijal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Cieľom našej návštevy bolo dostať informáciu o stave ambulantného sektora prostredníctvom ministra do vlády a prispieť k urgentnému riešeniu situácie. 

Hneď v úvode stretnutia  prezident ASL SR vyslovil rozhorčenie a nesúhlas s tým, aby pri téme zvyšovania platov lekárov, sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov, na tlačových konferenciách bolo poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti odporučené „pýtať si peniaze“ v zdravotných poisťovniach. Upozornil, že okrem riešenia platových otázok ambulantný sektor potrebuje sanovať nárast cien energií a tepla, ako aj spotrebného a zdravotníckeho materiálu a služieb. Ambulantného poskytovateľa nemožno porovnávať s nemocnicami, je mimoriadne zraniteľný a tlak súčasnej situácie dopadá na neho často fatálne. Zmluvy s najväčšími poisťovňami máme do konca októbra a bez razantného zvýšenia príjmov to ambulancie neustoja. Zvažujeme čo ďalej, ak nepríde k zásadnému zvýšeniu našich príjmov. Za súčasných podmienok prevádzkovať ambulancie nebude možné.

V reakcii minister zdravotníctva povedal, že ambulantný sektor je pre neho momentálne prioritou. Bude sa snažiť pre ambulantný sektor vybojovať v rozpočte dostatok prostriedkov na to, aby situáciu zvládol.

V ďalšej diskusii sme sa snažili upriamiť pozornosť na primárnu zdravotnú starostlivosť a jej problémy a osobitne na špecializovanú ambulantnú starostlivosť, ktorej problémy sú podceňované a prehliadané. Faktom je, že ani nevieme povedať aká hlboká je kríza v ŠAS, keďže nepoznáme počty špecialistov v jednotlivých odbornostiach a regiónoch. Čísla, ktoré máme sú skreslené špecialistami, ktorí ambulujú v nemocniciach ako konziliárni.

Prezident ASL SR upozornil na to, že špecialisti roky pomáhali nášmu zdravotníctvu, keď pracovali v prospech pacientov nad rámec limitov. Dnes sa od nich žiada šetrenie,  nedostávajú žiadnu podporu a ich príjmy sú často výrazne krátené pri revíziách prostredníctvom neuznaných výkonov. Uplatňované revízne pravidlá často nie sú zverejnené, ani odsúhlasené so zástupcami danej odbornosti a často v nich prevláda viac ekonomické, ako medicínske hľadisko.

Poukázali sme aj na to, že problémom ambulantného sektora je aj nestabilné prostredie, neustála zmena legislatívy a bezbrehé pridávanie povinností, ktorí nič nevyriešia, skôr naopak. 

To všetko sú faktory, výsledkom ktorých je, že mladým lekárom nevieme ponúknuť perspektívu.

Diskusia bola naozaj konštruktívna a pán minister sa o problémy detailne zaujímal. Ostáva len veriť, že dôjde k ich postupnému riešeniu.  Budeme na to výrazne tlačiť!