zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

TS ASL SR: PREDVOLEBNÉ GESTO ZA 800 MILIÓNOV EUR? NA ZDRAVOTNÍCTVO ALE NEMÁME!

Premiér Peter Pellegrini, ktorý je súčasne poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR oznámil, že na mimoriadnej schôdzi parlamentu chce schváliť zdvojnásobenie rodinných prídavkov a trinásty dôchodok. V skrátenom legislatívnom konaní a pár dní pred voľbami!

Toto predvolebné gesto, ktorého dôsledky bude musieť riešiť už nová vláda, má stáť približne 800 miliónov eur. 

Vieme, že   rodiny s deťmi a dôchodcovia sú zraniteľní a pomoc potrebujú. Potrebujú však aj zdravotnú starostlivosť, rovnako ako naši ďalší pacienti, ktorí síce nepatria do žiadnej z uvedených skupín, ale bojujú často so závažnými diagnózami.

Realita je však taká, že dostupnosť zdravotnej starostlivosti a podmienky jej poskytovania sa zhoršujú.  Pacienti a zdravotníci sú s tým denne konfrontovaní, ale v tejto oblasti   pomoc neprichádza. V programovom vyhlásení končiacej vlády je síce napísané „Pacient na prvom mieste“, tieto slová však ostali len na papieri!

Zdravotníctvo nie je perpetuum mobile

Rozpočet pre zdravotníctvo na rok 2020 je finančne poddimenzovaný. Už dnes vieme, že v porovnaní s rokom 2019 chýba 200 miliónov eur. Len na udržanie úrovne z roku 2019, bez zlepšenia podmienok pre pacientov a zdravotníkov!

Premiér  k otázke  či zvýšené náklady unesie štátny rozpočet uviedol: „Bude musieť, vždy sme v rozpočte takéto prostriedky našli“.

Vyzývame premiéra a „ministra zdravotníctva“, aby našiel v rozpočte aj peniaze na zdravotníctvo, ktoré akútne chýbajú.  Žiadame dofinancovanie zdravotníctva a len pre ambulantný sektor žiadame zvýšenie zdrojov na rok 2020 o 100 miliónov eur. Viac zdrojov potrebujú aj nemocnice.

Tento krok je nevyhnutný pre udržanie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti, ktorá je dnes ohrozená. Pacienti si to zaslúžia

Asociácia súkromných lekárov