zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

PANI MINISTERKA, TO MYSLÍTE VÁŽNE?

Asi všetci sme s radosťou prijali správu, že Všeobecná zdravotná poisťovňa sa dohodla s Medirex-om.  Situácia to bola naozaj zložitá. Pacienti sa nemohli dostať k zdravotnej starostlivosti a doslova ochromila prácu našich ambulancií. 

Je táto situácia už za nami?

Ako povedal predseda predstavenstva spoločnosti Medirex Jozef Gavlas „Dohodli sme sa však na prechodnom období, počas ktorého sme si dali záväzok, že budeme ďalej riešiť problém. Pretože obdobnú situáciu riešime naprieč všetkými poisťovňami“.   

Prečo sa to stalo?

Názor pani ministerky, ako uviedol portal vZdravotnictve.sk,  je jednoznačný: “Ja si myslím, že toto je zlyhanie poisťovne, že do tohto bodu to prišlo…. Ja som využila všetky svoje právomoci. Písala som listy, upozorňovala som, o čom treba rokovať”.

ASL SR však s týmto názorom nesúhlasí. Myslíme si, že zúčastnené strany vedeli o čom majú rokovať. A príčiny „nedohody“ boli definované jasne – spoločnosti zabezpečujúce laboratórnu diagnostiku uplatnili také finančné požiadavky, ktorým VšZP nemohla podľa zverejneného stanoviska vyhovieť. Nie nechcela, ale nemohla!

Ak vezmeme do úvahy stanovisko spoločnosti Alpha medical, problémom mohli byť objemy vyšetrení   poskytované poistencom VšZP,  ktoré vysoko prekračujú objemy dohodnuté v v zmluve s VšZP, tzv. limity.

Tento fakt potvrdil aj  Medirex, keď Jozef Gavlas na tlačovej konferencii uviedol, že laboratóriá nežiadajú zvýšenie ceny bodu, ale uhradenie výkonov, ktoré reálne urobili.  Konštatoval, že  problémy so zabezpečením laboratórnej diagnostiky nastali, pretože cena za vyšetrenia postupne klesá. „Ten pokles ceny za výkon je naozaj na Slovensku markantný“.  

Hľadajme skutočné príčiny

A ak poisťovňa nemohla pristúpiť na požiadavky Medirexu,  dôvody môžeme nájsť v Obchodno-finančnom pláne VšZP na rok 2019, ktorý síce počíta s vyrovnaným rozpočtom, zároveň však upozorňuje, že do plánovaného výsledku hospodárenia na rok 2019 nie sú zahrnuté celkové riziká, ktoré VšZP odhaduje na 169 mil. eur.
Je to na príklad riziko nenaplnenia výnosov za ekonomicky aktívnych poistencov 29 miliónov eur. Ďalej je tu riziko rastu nákladov 140 miliónov eur. Z toho je 77 miliónov eur vo výkonoch na zdravotnú starostlivosť (10 miliónov eur tvoria rekreačné poukazy) a to podľa nášho názoru znamená jediné:   VšZP v rozpočte nemohla počítať s očakávaným rastom nákladov na zdravotnú starostlivosť, lebo jej to nedovoľujú zdroje, teda ten historicky najvyšší rozpočet pre zdravotníctvo. Na riziká rozpočtu upozorňoval vo svojich pripomienkach aj NKÚ. Neúspešne.

A v tomto vidíme podstatu problému.   „Historicky najvyšší“ rozpočet, mimochodom už zvýšený zmenou sadzby za poistencov štátu na 3,44% čo je cca 46 miliónov, (teda nie 90 miliónov)  jednoducho nie je taký úžasný ako bolo deklarované a jedným slovom NESTAČÍ.

Dôkazom je aj fakt, že VšZP a Dôvera skončili hospodárenie v prvom štvrťroku so stratou.

Pokiaľ by rozpočet na zdravotníctvo počítal s vyššou čiastkou odvodov za poistencov štátu, k tejto situácii by s najväčšou pravdepodobnosťou nedošlo!  Práve toto je podľa nášho názoru dôvodom  problému s Medirexom,  hroziaceho nezmluvného vzťahu nemocníc združených v Asociácii nemocníc Slovenska a postupného rozpadu ambulantného sektora.

Napriek tomu sa z médií na nás  valia samé dobré správy z ministerstva zdravotníctva: Pacientov už vozia nové kvalitné sanitky, Ďalší krok vpred ku kvalitnému zdravotníctvu v hlavnom meste, V  Univerzitnej nemocnici Bratislava v Ružinove je nový CT prístroj, Ďalší výrazný krok k novej univerzitnej nemocnici na Rázsochách, Onkológia patrí medzi naše priority…

V praxi to ale cítime ináč. Kedy už niekto nahlas povie, že „cisár je nahý“?

Musí nás byť počuť – Lekári bojujú aj za pacientov!