zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

MEMORANDUM ZA ZÁCHRANU ZDRAVOTNÍCTVA! SME NA NA PRAHU KOLAPSU A NEVYCUCALI SME SI TO Z PRSTA!

Asociácia súkromných lekárov (ASL),   Asociácia nemocníc Slovenska a Asociácia zdravotných poisťovní  podpísali  spoločné memorandom, v ktorom   žiadajú  pre  zdravotníctvo ešte v tomto roku 150 miliónov eur a celkové zvýšenie zdrojov do zdravotníctva v nasledujúcich rozpočtových rokoch so  zabezpečením ich rastu tak , aby  sa Slovensko priblížilo k priemeru EÚ. 

Podpísanie memoranda iniciovala ASL, pretože  situácia v zdravotníctve je naozaj veľmi vážna. Slovensko vynakladá v zdravotníctve  na jedného občana o 52% menej ako je priemer členských štátov EÚ.

Cítia to všetci. Pacienti, zdravotníci a vníma to aj široká verejnosť.  Preto je súčasťou memoranda aj výzva pre všetky  subjekty v zdravotníctve, aby sa pripojili k tejto iniciatíve. Len spoločným tlakom je možné  zvrátiť  kritickú situáciu nášho zdravotníctva, kde  je spoločným menovateľom všetkých problémov dlhodobé nedofinancovanie.

Štefan Zelník prisľúbil podporu

Šéf parlamentného výboru pre zdravotníctvo Štefan Zelník, ktorému memorandum jeho signatári odovzdali, okamžite reagoval:  „Ak chceme mať na Slovensku také zdravotníctvo ako v Česku, tak treba do zdravotníctva aspoň miliardu navyše. A vy žiadate len o 150 miliónov,“ Táto suma je podľa neho len minimum a signatári memoranda nemajú „veľké oči“.  Potvrdil aj fakt, že slovenské zdravotníctvo je v porovnaní s inými krajinami  dlhodobo podfinancované a ak peniaze nedostane, príde kolaps.

Prisľúbil, že memorandum vo štvrtok odovzdá ministerke zdravotníctva na zdravotníckom výbore a vyzve ju, aby zabezpečila dostatok peňazí.  Štefan Zelník v tejto súvislosti upozornil aj na sľub vtedajšieho ministra financií Petra Kažimíra, ktorý  pri schvaľovaní rozpočtu deklaroval,    že ak bude treba peniaze na zdravotníctvo, pošlú.

Čo na to ministerka zdravotníctva?

Ministerka zdravotníctva v reakcii uviedla, že ministerstvo tiež vníma, že je tu potreba dofinancovania.   „Nechcem, aby to bolo na základe pocitov alebo dojmov. Takže počkáme si ešte na daňovú prognózu, čísla by sme mali mať koncom septembra.“ Andrea Kalavská ďalej informovala, že s ministrom Kamenickým je v pravidelnom kontakte a o číslach sa ešte budú baviť. 

K požadovanej sume 150 miliónov  ministerka uviedla, „Povedzte mi, na základe čoho to vzniklo, prosím, vypoložkujte mi tie položky, na ktorý sektor koľko pôjde  a môžeme sa o tom baviť.“  Vzápätí však konštatovala, že ako ministerka vníma, že  zdravotníctvo je dlhodobo podfinancovaný sektor.

Áno, zdravotníctve je dlhodobo podfinancované. A nechýba v ňom len 150 miliónov, ale tak ako uviedol predseda zdravotníckeho výboru, je to aspoň miliarda.

A čo sa týka požadovaného „vypoložkovania“,  dopady sociálnych balíčkov by mali  mať kompetentní k dispozícii, keďže súčasťou každej legislatívnej zmeny je  analýza jej vplyvov na rozpočet, na podnikateľské subjekty a pod. Alebo že by ich nemali? 

Treba vypoložkovať, že rozpočet s politickými opatreniami štátu nepočítal, rovnako ako s ďalšími inými položkami?  Treba vypoložkovať, že ambulancie (ktorých, ak porovnáme roky 2016 a 2017  zanikli stovky: 319 v primárnej starostlivosti a 147 ambulancií špecialistov) potrebujú podporu?

Treba vypoložkovať, že pacient blúdi v systéme a nevie si nájsť lekára?

Vyjadrenie ministerky zdravotníctva k memorandu na teraz.sk

Reakcia ministra financií

Ja sa nemôžem opierať o nejaké cifry vycucané z prsta, 150 miliónov je obrovská suma peňazí. My samozrejme potrebujeme dostať nejaké dáta, ktoré sme dodnes nedostali, Kým môj riaditeľ rozpočtu nedostane údaje, na základe ktorých by sme sa mali baviť o tom, že či vôbec dofinancovávať a v akej výške, tak ja sa k tomu nebudem zatiaľ vyjadrovať,“  Toto vyjadrenie pôsobí ako facka pre všetkých pacientov aj zdravotníkov.

Aké dáta potrebuje minister financií ešte dostať?  Veď   na stretnutí Okrúhleho stola zdravotníctva, ktoré organizovali   Hospodárske  noviny,  generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky  uviedol: „Od marca máme pravidelné stretnutia s rezortom financií, kde reportujeme všetky čísla poisťovní“.  A ministerka  zdravotníctva  tiež informuje, že s ministrom Kamenickým je v pravidelnom kontakte.

Prečo teda minister financií nemá údaje?

Pomohlo by ak by sme ho pozvali do našich zdravotníckych zariadení, aby videl v akom sú stave a ako pracujeme?