zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

DOPLNKOVÉ ORDINAČNÉ HODINY. ZISTITE SI PODMIENKY, KTORÉ TREBA SPLNIŤ

Od 1.1.2019 nadobudla účinnosť  právna úprava týkajúca sa doplnkových ordinačných hodín,  v rámci ktorých bude môcť poskytovateľ poskytovať zdravotnú starostlivosť za priamu platbu pacientom.

Doplnkové ordinačné hodiny upravuje zákon o zdravotnej starostlivosti, ktorý stanuje podmienky, ktoré je nutné pri ich stanovení  a „používaní v praxi“ splniť.  Medzi podmienky patrí napr.  stanovenie  ich rozsahu, ktorý  za kalendárny týždeň nesmie presiahnuť 30 % schválených ordinačných hodín a tiež, že  počet pacientov  vyšetrených počas doplnkových ordinačných hodín  v kalendárnom mesiaci nesmie presiahnuť 30 % z celkového počtu pacientov  vyšetrených v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci. Úprava obsahuje špecifiká pre primárnu starostlivosť a tiež pre špecialistov.   Okrem toho zákon o poskytovateľoch upravuje ďalšie povinnosti súvisiace s doplnkovými ordinačnými hodinami a samozrejme aj sankcie za porušenie stanovených podmienok a povinností.

Doplnkové ordinačné hodiny sú možnosťou a nie povinnosťou. Ich stanovenie je dobrovoľné, rovnako aj ich rozsah (samozrejme pri dodržaní limitu maximálne možného rozsahu).

Okrem doplnkových ordinačných hodín je legislatívou ustanovená  pre poskytovateľa ambulantnej starostlivosti možnosť  na žiadosť osoby poskytovať domácu starostlivosť mimo ordinačných hodín, ktorú osoba uhrádza podľa cenníka všetkých zdravotných výkonov.

Pokiaľ  plánujete rozšíriť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zriadiť si doplnkové ordinačné hodiny, odporúčame dôkladne sa oboznámiť s podmienkami pre ich určenie a so súvisiacimi povinnosťami.  Podrobné informácie o podmienkach a povinnostiach súvisiacich s doplnkovými ordinačnými hodinami nájdu členovia ASL SR a Zdravity v najnovšom newslettri.