zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

BUĎME OTVORENÍ! DOSTUPNOSŤ LIEČBY SA ZHORŠÍ

Ak chceme, aby zdravotníctvo živorilo na budúci rok aspoň tak ako v uplynulom roku, potrebujeme doň naliať minimálne 150 miliónov eur oproti navrhovanému rozpočtu. To je moje hodnotenie zdravotníckej kapitoly štátneho rozpočtu na budúci rok.
Prečo? Pretože tak ako po minulé roky, aj do nového desaťročia si prenášame zlozvyky z predchádzajúceho. Medzi nimi aj katastrofálne nestabilné financovanie zdravotníctva. 
 
Toto vyjadrenie Martina Kultana, generálneho riaditeľa zdravotnej poisťovne Dôvera prináša portál mediweb.sk v článku Prenášame zlozvyky.

Za najväčšie riziká rozpočtu Martin Kultan považuje

·          fakt, že platba štátu medziročne poklesla o 38  miliónov eur. Financovanie zdravotníctva je tak čoraz viac závislé od toho, ako sa bude dariť ekonomike a koľko na odvodoch zaplatia zamestnanci a podnikatelia, hovorí sa pri tom o ekonomickom spomalení

·         podcenenie  dosahu opatrení odchádzajúcej vlády, ktoré zvyšujú výdavky – sociálne balíčky a rekreačné poukazy, ceny pre záchranky, dopravu či večný mzdový automat. Peniaze na tieto výdavky, budú nemocnice žiadať od zdravotných poisťovní, ktorým ale  štát  škrtí príjmy

·         úsporné opatrenia  vo výške takmer 150 miliónov eur s ktorými rozpočet počíta.  Plnenia  úsporných opatrení z minulých rokov  napovedá, že toto je ďalšia mína v rozpočte, ktorá s istotou vybuchne.  

Ak má zdravotníctvo fungovať s menším objemom financií,   je potrebné ľuďom otvorene povedať, že nebude všetko zadarmo, že sa predĺži čakanie v ambulanciách a nemocniciach a že sa zhorší dostupnosť liečby. Lekárom a sestrám v takom prípade musíme povedať, že sa skončí každoročný nárast ich miezd.
   
Martin Kultan upozorňuje, že uvedené  sa netýka zlepšenia kvality pre pacientov, zvýšenia dostupnosti liečby u lekárov či vstupu inovatívnych technológií a postupov pre pacientov.  Týka sa to len toho, ako udržať zdravotníctvo v akých-takých podmienkach podobných tým v roku 2019.