zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

AK SA STAŤ ČLENOM  NAJVÄČŠIEHO  ZDRUŽENIA AMBULANTNÝCH LEKÁROV?  POSTUP JE JEDNODUCHÝ  

ČO JE POTREBNÉ UROBIŤ 

  • Stiahnite si a vyplňte ŽIADOSŤ O VSTUP do ZDRAVITY. Žiadosť spolu s vyplneným dotazníkom pošlite naskenovú e-mailom alebo poštou
  • Stiahnite si a vyplňte DOTAZNÍK. Dotazník spolu s vyplnenou žiadosťou o vstup pošlite naskenový e-mailom alebo poštou
  • Stiahnite si a vyplňte SPLNOMOCNENIE a pošlite ho v dvoch vyhotoveniach poštou

POZRITE SI DÔLEŽITÉ DOKUMENTY

AK CHCETE UKONČIŤ ČLENSTVO V INOM ZDRUŽENÍ

VSTUP DO ASL SR

ZDRAVITA v spolupráci s ASL SR zabezpečuje pre svojich členov zaujímavé benefity

ZDRAVITA

je rešpektovaným subjektom v zdravotníctve.

ZDRAVITA

združuje všetky segmenty ambulantnej zdravotnej starostlivosti - VLD, VLDD, GYN, ŠAS, SVALZ, ADOS, so zachovaním autonómie v ich špecifických otázkach, pri využití vzájomnej podpory a rešpektu.