zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Kampaň ASL SR a Zdravita o.z.
28.10. 2020

Zapojte sa do iniciatívy STOP HAZARDU SO ZDRAVÍM

ASL SR stála pri zrode iniciatívy STOP HAZARDU SO ZDRAVÍM a je jedným z jej signatárov. Spoločne s ďalšími organizáciami pôsobiacimi v zdravotníctve chceme upriamiť pozornosť na ohrozenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Zapojte sa do hlasovania na www.stophazardusozdravim.sk a vyjadrite sa k trom dôležitým otázkam, ktoré súvisia s nedostatkom financií v zdravotníctve. Vyzvime...

26.10. 2020

Testovať budú môcť aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

V súvislosti s plošným testovaním  prinieslo Ministerstvo obrany SR n svojej stránke informáciu, že   možnosť testovať vo vlastnej réžii budú mať aj nemocnice, polikliniky a ďalší poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Podmienkou má byť prístup testujúceho subjektu do Národného centra zdravotníckych informácií a tiež nesfalšovateľné certifikáty.  Podrobnosti ...

22.10. 2020

Rokovanie u predsedu vlády k plošnému testovaniu

Na základe pozvania predsedu vlády sa dňa 20.10.2020 sa Prezident ASL SR zúčastnil   na pracovnom stretnutí vo veci pripravovaného plánu plošného testovania obyvateľstva SR. Na stretnutí tlmočil stanovisko a pripomienky za ambulantných lekárov, vrátane tých, ktoré sú obsiahnuté v tlačovej správe  (bod 5. tohto newslettra)....

22.10. 2020

Zasiahla nás smutná správa

So smútkom sme prijali správu  o úmrtí kolegu, všeobecného lekára z Oravy, MUDr. Rastislava Meleka, ktorý podľahol ochoreniu covid-19. Je prvou obeťou covidu z radov lekárov. Ostalo po ňom prázdne miesto. Chýbať bude predovšetkým rodine, blízkym, ale aj pacientom. Pacientom, ktorým sa snažil pomôcť, tak...

20.10. 2020

Celoplošné testovanie rýchlotestami je nepripravené, nesprávne a nebezpečné!

Plán plošného testovania vyvoláva množstvo otázok, na ktoré sa otvorene pýtame kompetentných :  Ako bude zabezpečená zdravotná starostlivosť pre našich pacientov, keď s najväčšou pravdepodobnosťou budú ambulantní lekári povolaní na výkon testovania Ako bude zabezpečená zdravotná starostlivosť pre našich pacientov, keď ambulantní lekári sú pracovným...

30.5. 2020

ZDRAVITA SA S NOVÝM VEDENÍM VŠZP DOHODLA NA DODATKOCH K ZMLUVÁM

Po odsúhlasení dodatkov k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa zástupcovia Zdravity dohodli s VšZP  aj na znení dodatkov  na druhý polrok 2020. Oba dodatky (od 1.4.2020 a od 1.7.2020) sa v týchto dňoch podpisujú, tak aby bola zabezpečená kontinuita zmluvných vzťahov. Vyjednávania boli síce náročné, ale konštruktívne...

28.5. 2020

DODATKY S VŠZP OD 1.4.2020 SME ODSÚHLASILI!

Po príchode nového vedenia VšZP sa ľady pohli   a po pripomienkovaní návrhov sme dnes odsúhlasili  finálne znenie dodatkov od 1.4.2020 pre členov Zdravity. Napriek tomu, že rokovanie s novým vedením sme mali  len pred pár dňami (20.5.2020), vďaka konštruktívnemu  prístupu poisťovne  boli vyriešené...

18.5. 2020

NEZNALÝ, ČI NEVEDOMÝ?

V relácii  Pozrime sa na to na tému Zdravotníctvo počas pandémie odvysielanej na TA3 diskutovali  minister zdravotníctva Marek Krajčí, minister financií Eduard Heger, riaditeľ štátnej zdravotnej poisťovne Richard Snopko, a zástupcovia asociácií nemocníc, polikliník a dopravnej zdravotnej služby – Michal Pišoja, Štefan Zelník a Ernest Caban. Na otázku redaktora...

11.5. 2020

AMBULANTNÍ POSKYTOVATELIA V ÚLOHE VAZALOV! AKO DLHO BUDÚ EŠTE POLITICKÉ ROZHODNUTIA HAZARDOVAŤ S ICH STAVOM/SO SLOVENSKÝM ZDRAVOTNÍCTVOM?

Myšlienky na „COVID“ ambulancie, alebo ak chcete „červené“ ambulancie sa objavili už v marci. Dnes už nie je podstatné, kto s návrhom prišiel. Dôležité je, čo s dialo ďalej.  Bez odbornej diskusie, napriek mnohým výhradám sa návrh dostal až k ministrovi zdravotníctva.   A na rokovaní (31.3.2020)...

5.5. 2020

NA PREŽITIE AMBULANCIÍ TLIESKAŤ NESTAČÍ (OTVORENÝ LIST MINISTROVI ZDRAVOTNÍCTVA)

Vážený pán minister zdravotníctva, ambulantní lekári sú neoddeliteľnou súčasťou systému zdravotnej starostlivosti. Napriek tomu, že po dobu dvanástich rokov  stoja  na pokraji záujmu kompetentných, vždy stáli na svojich miestach, k dispozícii pacientom vo svojich ambulanciách. Bolo to tak v minulosti a je tomu tak...