zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Lekárske organizácie avizujú problémy pri diagnostike

ASL SR a ZDRAVITA – SVLZ (Spoločné vyšetrovacie zložky) spoločne kritizujú objem financií pre diagnostické pracoviská, vyplývajúci z programovej vyhlášky na rok 2024. Má totiž  klesnúť až o 7%. Okrem toho majú na tento rok naprojektované ďalšie úspory, ktoré sa reálne nedajú splniť.

Uvedený finančný pokles predstavuje obrovské problémy pre RTG a  USG pracoviská, pre mamografie, CT a MR, pre malé a stredné laboratóriá. Práve tieto pracoviská  postihol dramatický, až 30 %-ný nárast nákladov na činnosť a napriek tomu, že sú mimoriadne energeticky a personálne náročné,  už niekoľko rokov neboli relevantne upravené ceny za ich výkony!

Preto my, zástupcovia lekárskych organizácii budeme trvať na vyjadrenia a najmä nápravu zo strany našej vlády. Je nevyhnutné uvedomiť si,  že diagnostické pracoviská poskytujú  lekárom viac ako 70 % informácii potrebných ku stanoveniu  diagnózy a že  pacient túto diagnostiku potrebuje, lebo bez nej sa neskoro  dostane k správnej diagnóze? 

Kam chceme dostať naše zdravotníctvo a pacienta?  Je slovenský pacient horší ako český, či maďarský? Horší asi nie, ale určite je na tom horšie. Lebo  okolité krajiny si potrebu diagnostiky uvedomujú, preto do nej smerujú potrebné finančné zdroje.