zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Obavy súkromných lekárov sa napĺňajú. Na pomoc od štátu môžu zabudnúť!

Deklarovaných 6% nárastu zdrojov pre ambulantný sektor a diagnostiku v prerozdeľovacej vyhláške nie je! Pripravuje sa tak ďalší rozvrat ambulantného sektora

Porovnaním odhadovanej skutočnosti roku 2023 s návrhom pre rok 2024 zistíme, že vo všetkých segmentoch ambulantného sektoru dochádza k medziročne poklesu.

Napríklad v špecializovanej ambulantnej starostlivosti je návrh na rok 2024 (1 250 597 748 €) o 12 250 767 € nižší (takmer o 1%) ako odhadovaná skutočnosť roku 2023 (1 262 848 515 €) . Podobne je to vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti aj diagnostike (SVLZ).

Taktiež dodatočné zdroje (100 miliónov eur), ktoré sú podľa dôvodovej správy smerované práve do špecializovanej ambulantnej starostlivosti sú v nedohľadne. Sú viazané na úspory vo výške 99 mil. eur. O týchto nereálnych úsporách, samotné Ministerstvo financií v pripomienkach k „prerozdeľovacej“ vyhláške, hovorí: „Súčasný rozpočet verejného zdravotného poistenia však nepredpokladá plnenie týchto úsporných opatrení!“

Na tento diskriminačný prístup k ambulantnému sektoru ktorý zabezpečuje viac ako 60% zdravotnej starostlivosti, jednoznačne doplatia pacienti. Budú musieť čeliť ďalšiemu predlžovaniu čakacích lehôt a plošnému zavádzaniu poplatkov a problémom v diagnostike.