zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

30.1. 2013

POSLANECKÝ NÁVRH NA ZMENU ZÁKONA OHROZUJE ZABEZPEČENIA PRIMÁRNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Situácia všeobecných lekárov pre dospelých, ako aj všeobecných lekárov pre deti a dorast nie je uspokojivá.  Dnes tieto dva segmenty , patria medzi najviac nespokojných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čo sa týka ich postavenia a odmeňovania. Osobitne je kritická ich veková štruktúra, keď viac...

30.11. 2011

OHROZENIE STABILITY AMBULANTNÉHO SEKTORA JE OHROZENÍM STABILITY CELÉHO SLOVENSKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

Otvorený list poslancom NR SR:  Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,             Asociácia súkromných lekárov SR (ASL SR) je dobrovoľná organizácia súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorá združuje viac ako tritisíc poskytovateľov všeobecných lekárov pre dospelých, všeobecných lekárov pre deti a dorast,...

28.9. 2011

KOLAPS SIETE VŠEOBECNÉHO LEKÁRSTVA PRE DOSPELÝCH SA PREHLBUJE

Asociácia súkromných lekárov SR zaslala list ministrovi zdravotníctva SR I. Uhliarikovi k zlej situácii v odbore VLD. Má riešiť túto nelichotivú situáciu Výnos MZ SR z 23. augusta 2011, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné štúdijné programy v časti všeobecné lekárstvo pre dospelých? Určite...