zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Kampaň ASL SR a Zdravita o.z.
9.10. 2017

„Z VYJADRENÍ DOKTORA KOLLÁRA SOM V NEMOM ÚŽASE“ PRE DALITO.SK POVEDAL PREZIDENT ASL SR M. ŠÓTH

Marián Šóth pre dalito.sk: Asociácia súkromných lekárov (ASL)  zverejnila výzvu prezidentovi Slovenskej lekárskej komory (SLK) a občanovi Marianovi Kollárovi, ktorý šéfuje aj Združeniu ambulantných poskytovateľov (ZAP):  Ďakujeme pán Kollár, alebo ako to v skutočnosti je… Reagovala tak na medializáciu nepodpísania zmlúv medzi poisťovňou Dôvera...

6.10. 2017

ĎAKUJEME PÁN KOLLÁR, ALEBO AKO TO V SKUTOČNOSTI JE

V posledných dňoch rezonovala na verejnosti otázka nepodpísania zmlúv medzi poisťovňou Dôvera a ZAP.  V stredu (4.10.2017) v médiách odznela informácia, že obe strany sa už dohodli a  MUDr. Kollár údajne požiadal Dôveru, aby vyrokované navýšenie zapracovala aj do zmlúv ostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Doktorovi Kolárovi ďakujeme, ale...

30.9. 2017

VSTUP DO ZDRAVITA O.Z. JE OTVORENÝ

Vzhľadom na množstvo dotazov zo strany členov ZAP, oznamujeme, že -vstup do Zdravita o.z. je otvorený pre všetkých ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zdravita o.z. má podpísané dodatky so zdravotnou poisťovňou Dôvera do 31.3.2018. V prípade  navýšenia finančných zdrojov do zdravotníctva ešte v tomto roku opäť volení zástupcovia...

30.9. 2017

„MUSÍME PREJSŤ NA VIACZDROJOVÉ FINANCOVANIE“, POVEDAL T. DRUCKER NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ ASL SR

Valné zhromaždenie ASL SR sa koná v krásnom prostredí Donovalov. Delegátom praje aj príjemné počasie končiaceho babieho leta. V piatok (29.9.) sme, okrem procedurálnych procesov, pracovali v definovaní požiadaviek v rámci segmentov, nastavili ďalšie smerovanie ASL SR a Zdravity, ako aj diskutovali  k implementácii a časovým postupom eZdravia....

30.9. 2017

VALNÉ ZHROMAŽDENIE HODNOTILO AKTUÁLNU SITUÁCIU AMBULANTNÉHO SEKTORA

V dňoch 29.9. – 30.9.2017 sa na Donovaloch  konalo Valné zhromaždenie Asociácie súkromných lekárov (ASL SR). Hlavnou témou  dvojdňového rokovania, bol aktuálny  stav  neštátneho ambulantného sektora a jeho perspektívy. Podľa prezidenta ASL SR Mariána Šótha v ambulantnom sektore,  v dôsledku dlhodobo neriešených problémov, vznikla kritická situácia. Tá...

2.7. 2013

V PRIEBEHU ŠTYROCH ROKOV POTREBUJEME ZÍSKAŤ 700 NOVÝCH VŠEOBECNÝCH LEKÁROV

Aby sa na Slovensku mohol finančne udržať zdravotný systém, je podľa Asociácie súkromných lekárov SR potrebné vychovať novú generáciu všeobecných lekárov s rozšírenými kompetenciami a finančným zázemím. „MUSÍ NÁS BYŤ POČUŤ“ – čítajte viac Prezident ASL na dnešnom brífingu uviedol, že táto komplexná zmena súvisí...

30.1. 2013

POSLANECKÝ NÁVRH NA ZMENU ZÁKONA OHROZUJE ZABEZPEČENIA PRIMÁRNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Situácia všeobecných lekárov pre dospelých, ako aj všeobecných lekárov pre deti a dorast nie je uspokojivá.  Dnes tieto dva segmenty , patria medzi najviac nespokojných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čo sa týka ich postavenia a odmeňovania. Osobitne je kritická ich veková štruktúra, keď viac...

30.11. 2011

OHROZENIE STABILITY AMBULANTNÉHO SEKTORA JE OHROZENÍM STABILITY CELÉHO SLOVENSKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

Otvorený list poslancom NR SR:  Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,             Asociácia súkromných lekárov SR (ASL SR) je dobrovoľná organizácia súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorá združuje viac ako tritisíc poskytovateľov všeobecných lekárov pre dospelých, všeobecných lekárov pre deti a dorast,...

28.9. 2011

KOLAPS SIETE VŠEOBECNÉHO LEKÁRSTVA PRE DOSPELÝCH SA PREHLBUJE

Asociácia súkromných lekárov SR zaslala list ministrovi zdravotníctva SR I. Uhliarikovi k zlej situácii v odbore VLD. Má riešiť túto nelichotivú situáciu Výnos MZ SR z 23. augusta 2011, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné štúdijné programy v časti všeobecné lekárstvo pre dospelých? Určite...