zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Články autora

Silný partner ambulantného poskytovateľa

Zdravita podporuje ambulantných lekárov, poskytuje poradenstvo v oblasti ekonomiky a práva. Zastupuje neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri rokovaniach so zdravotnými poisťovňami. Zakladateľom Zdravity je ASL SR
22.10. 2020

Rokovanie u predsedu vlády k plošnému testovaniu

Na základe pozvania predsedu vlády sa dňa 20.10.2020 sa Prezident ASL SR zúčastnil   na pracovnom stretnutí vo veci pripravovaného plánu plošného testovania obyvateľstva SR. Na stretnutí tlmočil stanovisko a pripomienky za ambulantných lekárov, vrátane tých, ktoré sú obsiahnuté v tlačovej správe ...

20.10. 2020

Celoplošné testovanie rýchlotestami je nepripravené, nesprávne a nebezpečné!

Plán plošného testovania vyvoláva množstvo otázok, na ktoré sa otvorene pýtame kompetentných :  Ako bude zabezpečená zdravotná starostlivosť pre našich pacientov, keď s najväčšou pravdepodobnosťou budú ambulantní lekári povolaní na výkon testovania Ako bude zabezpečená zdravotná starostlivosť pre našich pacientov, keď ambulantní lekári...

30.5. 2020

ZDRAVITA SA S NOVÝM VEDENÍM VŠZP DOHODLA NA DODATKOCH K ZMLUVÁM

Po odsúhlasení dodatkov k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa zástupcovia Zdravity dohodli s VšZP  aj na znení dodatkov  na druhý polrok 2020. Oba dodatky (od 1.4.2020 a od 1.7.2020) sa v týchto dňoch podpisujú, tak aby bola zabezpečená kontinuita zmluvných vzťahov. Vyjednávania boli síce náročné,...

28.5. 2020

DODATKY S VŠZP OD 1.4.2020 SME ODSÚHLASILI!

Po príchode nového vedenia VšZP sa ľady pohli   a po pripomienkovaní návrhov sme dnes odsúhlasili  finálne znenie dodatkov od 1.4.2020 pre členov Zdravity. Napriek tomu, že rokovanie s novým vedením sme mali  len pred pár dňami (20.5.2020), vďaka konštruktívnemu  prístupu poisťovne  boli vyriešené...

18.5. 2020

NEZNALÝ, ČI NEVEDOMÝ?

V relácii  Pozrime sa na to na tému Zdravotníctvo počas pandémie odvysielanej na TA3 diskutovali  minister zdravotníctva Marek Krajčí, minister financií Eduard Heger, riaditeľ štátnej zdravotnej poisťovne Richard Snopko, a zástupcovia asociácií nemocníc, polikliník a dopravnej zdravotnej služby – Michal Pišoja, Štefan Zelník a...

11.5. 2020

AMBULANTNÍ POSKYTOVATELIA V ÚLOHE VAZALOV! AKO DLHO BUDÚ EŠTE POLITICKÉ ROZHODNUTIA HAZARDOVAŤ S ICH STAVOM/SO SLOVENSKÝM ZDRAVOTNÍCTVOM?

Myšlienky na „COVID“ ambulancie, alebo ak chcete „červené“ ambulancie sa objavili už v marci. Dnes už nie je podstatné, kto s návrhom prišiel. Dôležité je, čo s dialo ďalej.  Bez odbornej diskusie, napriek mnohým výhradám sa návrh dostal až k ministrovi zdravotníctva.   A na...

5.5. 2020

NA PREŽITIE AMBULANCIÍ TLIESKAŤ NESTAČÍ (OTVORENÝ LIST MINISTROVI ZDRAVOTNÍCTVA)

Vážený pán minister zdravotníctva, ambulantní lekári sú neoddeliteľnou súčasťou systému zdravotnej starostlivosti. Napriek tomu, že po dobu dvanástich rokov  stoja  na pokraji záujmu kompetentných, vždy stáli na svojich miestach, k dispozícii pacientom vo svojich ambulanciách. Bolo to tak v minulosti a je tomu tak...

30.4. 2020

ZDRAVITA SA STÁLE NEDOHODLA S VŠZP

Členovia Zdravity sú s VšZP v dohodovacom konaní. Znamená to, že pokiaľ nedôjde k dohode o zmluvných podmienkach, zmluvy členov Zdravity približne o mesiac končia. Je to do určitej miery dôsledok COVID-u, ktorý prerušil rokovania prebiehajúce od začiatku roka. Preto sme našu najväčšiu poisťovňu opakovane...

29.4. 2020

NAPRIEK TOMU, ŽE NEMAJÚ PENIAZE, POMÁHAJÚ V LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKE COVID-19

Laboratóriá Zdravity a Asociácie súkromných lekárov SR (ASL SR) už viac ako tri týždne vyšetrujú protilátky anti SARS-CoV-2 ako neoddeliteľnú súčasť laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19. Napriek tomu, že súčasná epidemiologická situácia znížila ich výkony a teda aj príjmy o 70 percent,...

17.4. 2020

BEZ POMOCI ŠTÁTU AMBULANCIE NEPREŽIJÚ! MÁ SLOVO PREMIÉRA VÁHU?

Vláda s účinnosťou od 18. apríla 2020 rozšírila núdzový   o držiteľov povolenia na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie a držiteľov povolenia na prevádzkovanie špecializovanej ambulancie. Minister zdravotníctva Marek Krajčí v tejto súvislosti informoval, že z dôvodu pandémie COVID-19 dochádza k reprofilizácii ambulantnej sféry a k zriaďovaniu tzv. covid ambulancií pre...