zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

TESTOVANIE PACIENTOV PRED NÁVŠTEVOU AMBULANCIE

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo dňa 24.8.2021 usmernenie k testovaniu pacientov v ústavných zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach), poliklinikách, zdravotných strediskách združujúcich zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách.

Podľa usmernenia sú zdravotnícke zariadenia jedným z miest, v ktorých dochádza resp. môže dochádzať k prenosu infekcie od pacienta na iného pacienta a od pacienta na zdravotnícky personál alebo opačne. Usmernenie má preto nastaviť spôsob testovania pacientov u všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Pre ambulancie (vrátane zubných ambulancií a spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVALZ) má platiť:

U kompletne zaočkovaných osôb:
a sa test nevyžaduje, ak kompletne zaočkovaný pacient nemá pozitívnu epidemiologickú anamnézu (úzky kontakt s pozitívnym, návrat z rizikovej krajiny) a nemá klinické príznaky ochorenia COVID-19
– PZS manažuje pacienta telefonicky alebo emailom, v prípade potreby prezenčné vyšetrenie.
b. sa test vyžaduje (Ag, RT-PCR, rýchle PCR), ak je pacient klasifikovaný v zmysle Článku 2 tohto usmernenia ako možný alebo pravdepodobný prípad
– PZS manažuje pacienta telefonicky alebo emailom pri potrebe prezenčného vyšetrenia objedná pacienta na presný termín (napr. ku koncu ordinačných hodín),
– PZS odporučí pred vyšetrením pacientovi požiadať o vyšetrenie na prítomnosť vírusu SARS-Cov-2 cez stránku www.korona.gov.sk https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_pcr.php
– v prípade, že si pacient nevie test zabezpečiť, absolvuje ho až v ambulancii.

U neočkovaných alebo nekompletne očkovaných osôb:
a. sa test môže / nemusí vyžadovať (Ag, RT-PCR, rýchle PCR), je to na rozhodnutí lekára
a1. ak PZS test vyžaduje:
– PZS manažuje pacienta telefonicky alebo emailom;
– PZS odporučí pred vyšetrením pacientovi zabezpečiť si testovanie na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2
– v prípade, že si pacient nevie test zabezpečiť, absolvuje ho až v ambulancii (PZS objedná pacienta na presný termín) a2. ak PZS test nevyžaduje:
– PZS manažuje pacienta telefonicky alebo emailom,
– pri potrebe prezenčného vyšetrenia objedná pacienta na presný termín (napr. ku koncu ordinačných hodín v prípade, že pacient si nevie test zabezpečiť, absolvuje ho až v ambulancii – rozhodnutie je na lekárovi), pri vyšetrení pacienta použije predpísané OOPP v súlade s Usmernením hlavného hygienika SR.
b. test vyžaduje (Ag, RT-PCR, rýchle PCR), ak je pacient klasifikovaný v zmysle Článku 2 tohto usmernenia ako možný alebo pravdepodobný prípad. V tomto prípade ide o osoby podozrivé z nákazy (musí byť v karanténe) alebo osobu podozrivú na ochorenie (musí byť v izolácii) a teda môže v zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky navštíviť ambulanciu len v prípade neodkladného zdravotného výkonu. Lekár musí mať vyhradený čas na vyšetrovanie týchto osôb.

Klasifikácia prípadov COVID-19 (v zmysle čl.2 usmernenia)
– Možný prípad: každá osoba, ktorá spĺňa klinické kritériá.
– Pravdepodobný prípad: každá osoba, ktorá spĺňa klinické kritériá, má epidemiologickú súvislosť alebo každá osoba, ktorá spĺňa diagnostické kritériá.
– Potvrdený prípad: každá osoba, ktorá spĺňa laboratórne kritériá.

Prečítajte si celé znenie Usmernenia k testovaniu pacientov.