zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Kampaň ASL SR a Zdravita o.z.
13.10. 2019

VLÁDNI POLITICI CHCÚ PRED VOĽBAMI POKOJ! SKUTOČNÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV ZDRAVOTNÍCTVA JE V NEDOHĽADNE

11. septembra sme spolu s Asociáciou nemocníc Slovenska  a Asociáciou zdravotných poisťovní podpísali memorandum, v ktorom sme žiadali 150 miliónov eur na dofinancovanie zdravotníctva. K memorandu sa postupne pripojili ďalšie subjekty (Zdravita, Zväz ambulantných poskytovateľov, Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie, SLK, SKZL, SKSaPA, Asociácia laboratórií, Asociácia...

2.10. 2019

VAKCÍNY PROTI CHRÍPKE SÚ S DOPLATKOM. ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE ICH VŠAK PLNE HRADIA.

Chrípková sezóna je tu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica informuje o dvojnásobnom náraste chrípkových ochorení. Situácia je podobná aj v ďalších krajoch.   Najviac ohrození sú  seniori a malé deti, zdravotnícki pracovníci tehotné ženy a ľudia s chronickými ochoreniami či  oslabenou imunitou. Okrem...

13.9. 2019

MEMORANDUM ZA ZÁCHRANU ZDRAVOTNÍCTVA! SME NA NA PRAHU KOLAPSU A NEVYCUCALI SME SI TO Z PRSTA!

Asociácia súkromných lekárov (ASL),   Asociácia nemocníc Slovenska a Asociácia zdravotných poisťovní  podpísali  spoločné memorandom, v ktorom   žiadajú  pre  zdravotníctvo ešte v tomto roku 150 miliónov eur a celkové zvýšenie zdrojov do zdravotníctva v nasledujúcich rozpočtových rokoch so  zabezpečením ich rastu tak , aby  sa Slovensko priblížilo k priemeru...

12.9. 2019

TS: AŽ 250 ZBYTOČNÝCH ÚMRTÍ? ZASTAVME KRÍZU V ZDRAVOTNÍCTVE

Tlačová správa ASL SR k podpísaniu Memoranda za záchranu zdravotníctva, ktoré podpísali Asociácia súkromných lekárov, Asociácia nemocníc Slovenska a Asociácia zdravotných poisťovní  ku ktorému sa pripájajú ďalšie organizácie: Hovoriť o tom, aká je zlá situácia v zdravotníctve je nosenie dreva do lesa. Preto...

9.9. 2019

PODĽA INŠTITÚTU ZAMESTNANOSTI NÁM MÔŽE HROZIŤ KOLAPS V ZDRAVOTNÍCTVE!

Inštitút zamestnanosti sa v rámci projektu Politiky zamestnanosti  venuje aj vekovej štruktúre zdravotníkov. Na základe údajov NCZI zistil dva základné fakty: počet našich zdravotníkov medzi rokmi 2009 a 2017 stúpol zo 77 961 na 81 068 podiel zdravotníckeho personálu vo veku 60 +  sa z úrovne 14,4 %...

4.9. 2019

POMÔŽE SYSTÉM HODNOTENIA BEZPEČNOSTI, ALEBO SKÔR HARRY POTTER?

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.  Podľa tohto návrhu bude mať každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, teda nemocnica, ambulancia aj záchranná služba, vlastný systém bezpečnosti. Systém hodnotenia bezpečnosti má eliminovať...

1.9. 2019

MÁME V ZDRAVOTNÍCTVE DOSTATOČNÉ ZDROJE? ODPOVEĎ NÁJDETE TU. A NIE JE VEĽMI LICHOTIVÁ

Obe súkromné zdravotné poisťovne by privítali vyšší rozpočet pre rezort zdravotníctva na budúci rok. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) pre TASR priblížila, že rozpočet v oblasti výdavkov zdravotného poistenia by sa nemal stavať len na krytie nevyhnutných potrieb, spojených najmä so mzdovými nárokmi...

28.8. 2019

LEPŠIE PODMIENKY PRE AMBULANCIE V NEDOHĽADNE

Zdravita pred pár týždňami skončila rokovania s dvoma zdravotnými poisťovňami o podmienkach na nasledujúce obdobie. Boli náročné, ale ich výsledok nás ani o milimeter nepriblížil k cieľu, dosiahnuť v ambulanciách také podmienky, aby plat ambulantného lekára mohol konkurovať platom v nemocniciach a ambulancie sa tak stali pre mladých lekárov atraktívnejšími....

27.8. 2019

VYŠPLHAJÚ SA DOPLATKY ZA LIEKY NA STOVKY EUR?

Denník Pravda sa venoval téme doplatkov za lieky. Prinášame vám názory a vyjadrenia v tejto súvislosti, ktoré spracovala v svojom článku redaktorka denníka Pravda – Anežka Lisá. Od januára budúceho roku sa môže stať, že niektorí pacienti budú za lieky doplácať mesačne aj stovky...

19.8. 2019

TAKÁTO JE REALITA : PACIENTI A SÚKROMNÉ ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA SÚ RUKOJEMNÍKMI NEFUNGUJÚCEHO SYSTÉMU!

“My si myslíme, že štát by mal mať minimálne 200 bodov vo svojich rukách, aby nedochádzalo k určitým vydieraniam zo strany súkromných poskytovateľov zdravotnej služby, ako sme nedávno zažili zo strany spoločnosti, ktorá robí laboratórne vyšetrenia”, uviedol  Jozef Ráž, generálny tajomník...