zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Kampaň ASL SR a Zdravita o.z.
27.10. 2017

ORDINAČNÉ HODINY VLD A VLDD OD 1.11.2017

V zbierke zákonov bol zverejnený zákon  č. 257/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony . Podľa...

18.10. 2017

ASL SR PODPORUJE PROTEST AMBULANTNÝCH LEKÁROV

ASL SR citlivo vníma situáciu nespokojnosti ambulantných lekárov primárnej starostlivosti v Českej republike. Dôvody, pre ktoré českí kolegovia protestujú sú vo veľkej miere totožné s problémami ambulantného sektora na Slovensku. Protestujú proti byrokracii ako aj podfinancovaniu praxí. Ocitli sa za hranicou únosnosti,...

13.10. 2017

ZAČALI ROKOVANIA ZDRAVITY S VŠZP O ZMLUVNÝCH PODMIENKACH NA ROK 2018

Spoločné vyhlásenie VšZP a Zdravita.Východiskom zlepšenia podmienok ambulantných lekárov v roku 2018 je Memorandum o zvýšení úhrad do ambulantného sektora o 8 % v porovnaní s rokom 2017, ktoré bolo odsúhlasené zo strany poisťovne i ZDRAVITA. Generálny riaditeľ ZDRAVITA Marián Šóth v tejto súvislosti uviedol, že „prijatie memoranda vítame...

10.10. 2017

ASL SR A ZDRAVITA NESÚHLASÍ S ROZŠÍRENÍM ORDINAČNÉHO ČASU PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV NA 35 HODÍN TÝŽDENNE

Zmeny v zákone o zdravotnej starostlivosti, navrhnuté a schválené v parlamentnom výbore pre zdravotníctvo, vnímame v dvoch rovinách. Návrh poslancov na skrátenie lekárskej služby prvej pomoci do 22 hodiny ASL SR víta, avšak zároveň v tejto súvislosti upozorňuje na likvidačný návrh rozšírenia ordinačného času pre všeobecných...

9.10. 2017

„Z VYJADRENÍ DOKTORA KOLLÁRA SOM V NEMOM ÚŽASE“ PRE DALITO.SK POVEDAL PREZIDENT ASL SR M. ŠÓTH

Marián Šóth pre dalito.sk: Asociácia súkromných lekárov (ASL)  zverejnila výzvu prezidentovi Slovenskej lekárskej komory (SLK) a občanovi Marianovi Kollárovi, ktorý šéfuje aj Združeniu ambulantných poskytovateľov (ZAP):  Ďakujeme pán Kollár, alebo ako to v skutočnosti je… Reagovala tak na medializáciu nepodpísania zmlúv medzi...

6.10. 2017

ĎAKUJEME PÁN KOLLÁR, ALEBO AKO TO V SKUTOČNOSTI JE

V posledných dňoch rezonovala na verejnosti otázka nepodpísania zmlúv medzi poisťovňou Dôvera a ZAP.  V stredu (4.10.2017) v médiách odznela informácia, že obe strany sa už dohodli a  MUDr. Kollár údajne požiadal Dôveru, aby vyrokované navýšenie zapracovala aj do zmlúv ostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Doktorovi Kolárovi...

30.9. 2017

VSTUP DO ZDRAVITA O.Z. JE OTVORENÝ

Vzhľadom na množstvo dotazov zo strany členov ZAP, oznamujeme, že -vstup do Zdravita o.z. je otvorený pre všetkých ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zdravita o.z. má podpísané dodatky so zdravotnou poisťovňou Dôvera do 31.3.2018. V prípade  navýšenia finančných zdrojov do zdravotníctva ešte...

30.9. 2017

„MUSÍME PREJSŤ NA VIACZDROJOVÉ FINANCOVANIE“, POVEDAL T. DRUCKER NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ ASL SR

Valné zhromaždenie ASL SR sa koná v krásnom prostredí Donovalov. Delegátom praje aj príjemné počasie končiaceho babieho leta. V piatok (29.9.) sme, okrem procedurálnych procesov, pracovali v definovaní požiadaviek v rámci segmentov, nastavili ďalšie smerovanie ASL SR a Zdravity, ako aj...

30.9. 2017

VALNÉ ZHROMAŽDENIE HODNOTILO AKTUÁLNU SITUÁCIU AMBULANTNÉHO SEKTORA

V dňoch 29.9. – 30.9.2017 sa na Donovaloch  konalo Valné zhromaždenie Asociácie súkromných lekárov (ASL SR). Hlavnou témou  dvojdňového rokovania, bol aktuálny  stav  neštátneho ambulantného sektora a jeho perspektívy. Podľa prezidenta ASL SR Mariána Šótha v ambulantnom sektore,  v dôsledku dlhodobo neriešených problémov, vznikla kritická...

2.7. 2013

V PRIEBEHU ŠTYROCH ROKOV POTREBUJEME ZÍSKAŤ 700 NOVÝCH VŠEOBECNÝCH LEKÁROV

Aby sa na Slovensku mohol finančne udržať zdravotný systém, je podľa Asociácie súkromných lekárov SR potrebné vychovať novú generáciu všeobecných lekárov s rozšírenými kompetenciami a finančným zázemím. „MUSÍ NÁS BYŤ POČUŤ“ – čítajte viac Prezident ASL na dnešnom brífingu uviedol, že táto komplexná...