zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

22.1. 2019

ŠTEFAN ZELNÍK: ODPORÚČAM FINANCOVAŤ AMBULANTNÝ SEKTOR CEZ REÁLNU CENOTVORBU

Predseda výboru NR SR pre zdravotníctvo Štefan Zelník upozorňuje na problémy ambulantného sektora, v ktorom je v súčasnosti výrazný nedostatok lekárov: „V ambulantnom sektore je chod ambulancií aj odmeňovanie závislé od ceny bodu a ceny kapitácie. Ceny bodu a kapitácie sa nezvyšujú takým tempom, aby odmeňovanie v v ambulantnom sektore kopírovalo mzdy...

17.1. 2019

M. ŠÓTH PRE ZDN: VLAŇAJŠOK BOL PRE AMBULANTNÝCH LEKÁROV ROKOM ZMIEN

Za jednu z najdôležitejších zmien v uplynulom roku považuje prezident ASL SR zmenu LSPP. Podarilo sa vybojovať, že konečne po dlhých rokoch všeobecní lekári slúžia do 22. h. Uviedol to v hodnotení roku 2018 pre Zdravotnícke noviny MUDr. Marián Šóth. Úspechov či zmien v ambulanciách všeobecných...

17.1. 2019

ZÁSTUPCA ZDRAVITY SEGMENTU ŠAS PRE ZDRAVOTNÍCKE NOVINY: DOPLNKOVÉ ORDINAČNÉ HODINY NIE SÚ RIEŠENÍM

MUDr. Andrej Zlatoš v článku pre Zdravotnícke noviny konštatuje, že doplnkové ordinačné hodiny mali podľa vyjadrení T. Druckera, predchádzajúceho  ministra zdravotníctva, zabezpečiť väčšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti a zabrániť „nezmyselným“ poplatkom. Opodstatnenie takéhoto návrhu  pripúšťa v období, keď malo množstvo ambulancií  nízke limity od poisťovní a tým...

16.1. 2019

OČKOVANIE PROTI ĽUDSKÉMU HPV UŽ HRADIA ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

Od januára je odporúčané a hradené z verejného zdravotného poistenia  očkovanie proti ľudskému papilomavírusu (HPV). Zaradili sme sa tak k ostatným štátom  Európskej únie, kde je toto očkovanie zo zdravotného poistenia hradené. Predsedníčka  Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Zuzana Krištúfková uvádza, že na ochorenie,...

15.1. 2019

PRVÉ ŠTANDARDNÉ DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ POSTUPY – AJ PRE AMBULANCIE A ADOS

Ministerstvo zdravotníctva SR podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  vydalo prvých 31 štandardných diagnostických a terapeutických postupov, ktoré od 1.1.2019  vstúpili do praxe.    „Po rokoch uvádzame do...

10.1. 2019

OČKOVACÍ KALENDÁR PRE PRAVIDELNÉ POVINNÉ OČKOVANIE DETÍ A DOSPELÝCH NA ROK 2019

Úrad verejného zdravotníctva SR   zverejnil očkovací kalendár na rok 2019 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých platný  od 1. 1. 2019.  Jeho úplné znenie si stiahnite tu. Očkovací kalendár bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z....

9.1. 2019

MUDr. ANDREJ ZLATOŠ: „MUSÍME NASTAVIŤ PRÍJMY NAŠICH AMBULANCIÍ TAK, ABY SA ICH PODARILO ZASTABILIZOVAŤ“

Rok 2018 nezačal pre ambulantný sektor a osobitne pre nás špecialistov optimisticky. Zánik ambulancií bez náhrady, ktorý sa už dlhšie prejavoval v primárnej starostlivosti, výrazne poznamenal aj našu prácu. Pribúdali nám (a stále pribúdajú) pacienti zo zaniknutých ambulancií, ktorých nápor je len ťažké...

9.1. 2019

ZAP PODPÍSAL VŠETKY ZMLUVY S VÝNIMKOU ŠTYROCH POSKYTOVATEĽOV. ZDRAVITA SA PRIPRAVUJE NA ROKOVANIA

„K dnešnému dňu sme podpísali so Zväzom  ambulantných  poskytovateľov  všetky zmluvy okrem štyroch poskytovateľov“, informovala na tlačovej konferencii generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková. Ako ďalej podotkla,  všetky podmienky, ktoré boli  podpísané sú rovnaké pre všetkých ambulantných poskytovateľov.   Nové zmluvy má ZAP podpísané...

7.1. 2019

OZNAMOVANIE ZAMESTNANCOV ZARADENÝCH DO 2. KATEGÓRIE NA ÚVZ SR DO 15.1.2019

V januári tohto roku sa po prvý krát uplatňuje povinnosť vyplývajúca z novelizovaného znenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Jedná sa o povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu...

3.1. 2019

DOPLNKOVÉ ORDINAČNÉ HODINY. ZISTITE SI PODMIENKY, KTORÉ TREBA SPLNIŤ

Od 1.1.2019 nadobudla účinnosť  právna úprava týkajúca sa doplnkových ordinačných hodín,  v rámci ktorých bude môcť poskytovateľ poskytovať zdravotnú starostlivosť za priamu platbu pacientom. Doplnkové ordinačné hodiny upravuje zákon o zdravotnej starostlivosti, ktorý stanuje podmienky, ktoré je nutné pri ich stanovení  a „používaní...