zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

SPOLOČNÍ ZÁSTUPCOVIA ZDRAVITA

GENERÁLNY RIADITEĽ ZDRAVITA

MUDr. Marián Šóth

 • Tel: 02/52632134
 • Mail: soth@compclub.sk

KRAJSKÝ RIADITEĽ BRATISLAVSKÝ KRAJ A ZÁSTUPCA SEGMENTU VLD

MUDr. Ján Šimaljak

 • Tel: 02/638 12 458
 • Mail: simaljak@vnet.sk

KRAJSKÝ RIADITEĽ TRNAVSKÝ KRAJ A ZÁSTUPCA SEGMENTU ŠAS

MUDr. Andrej Zlatoš

 • Tel: 033/595 34 14
 • Mail: andrej@zlatos.sk

KRAJSKÁ RIADITEĽKA NITRIANSKY KRAJ A ZÁSTUPCA SEGMENTU ADOS

PhDr. Libuša Repiská, PhD., MHA

 • Tel: 0918 682 863
 • Mail: adosrepiska@gmail.com

KRAJSKÁ RIADITEĽKA TRENČIANSKY KRAJ  

MUDr. Renáta Ráclavská

 • Tel: 032/778 11 34
 • Mail: raclavska@mail.t-com.sk

KRAJSKÝ RIADITEĽ BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ A ZÁSTUPCA SEGMENTU SVALZ

MUDr. Peter Sečník

 • Tel: 047/43 33 210
 • Mail: peter.secnik@sklab.sk

KRAJSKÝ RIADITEĽ ŽILINSKÝ KRAJ A ZÁSTUPCA SEGMENTU GYN

MUDr. Ján Hruška, PhD., MHA

 • Tel: 044/430 36 20
 • Mail: gynambrk@gmail.com

KRAJSKÝ RIADITEĽ PREŠOVSKÝ KRAJ

MUDr. Peter Čičvák

 • Tel: 0915 753 489
 • Mail: ambulancia2@gmail.com

KRAJSKÁ RIADITEĽKA KOŠICKÝ KRAJ

MUDr. Marianna Šestinová

 • Tel: 055/644 45 30
 • Mail: sestinova@gmail.com

ZÁSTUPCA SEGMENTU VLDD

MUDr. Martin Olej

 • Tel: 045/559 12 79
 • Mail: martin.olej1@gmail.com

ZDRAVITA

je rešpektovaným subjektom v zdravotníctve.

ZDRAVITA

združuje všetky segmenty ambulantnej zdravotnej starostlivosti - všeobecných lekárov pre dospelých, pediatrov, gynekológov, špecialistov,  SVALZ, ADOS, so zachovaním autonómie v ich špecifických otázkach, pri využití vzájomnej podpory a rešpektu.