Kampaň ASL SR a Zdravita o.z.
Kampaň ASL SR a Zdravita o.z.

ZRUŠENÉ AMBULANCIE OD 31.12.2018

Zdroj: e-vuc.sk

ÚBYTOK LEKÁROV A SESTIER V AMBULANCIÁCH

Zdroj: NCZI - Ročenka 2012, Ročenka 2017

VEK NAŠICH LEKÁROV  

Zdroj: Dotazníkový prieskum u členov ASL SR 2017

OKREM AMBULANCIÍ CHÝBAJÚ LEKÁRI V NEMOCNICIACH. CHÝBAJÚ AJ SESTRY  A INÍ ZDRAVOTNÍCKI PRACOVNÍCI  

O ČO NÁM VLASTNE IDE?

 • Spravodlivosť v odvodoch do zdravotného poistenia
  Štát prispieva za svojich poistencov (deti, nezamestnaní, dôchodcovia) výrazne nižšou sumou ako ekonomicky aktívni občania. Pokým je sadzba pre každého z nás 14% z vymeriavacieho základu, štát prispieva sumou 3,2% z vymeriavacieho základu. Žiadame preto zvýšenie na minimálne 5% resp. stanovenie adekvátnej sumy či mechanizmu jej výpočtu zákonom.
 • Zníženie administratívnej záťaže pre lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  Po skončení ordinačných hodín sadá lekár k administratíve. Za mesiac jej venuje množstvo hodín. Žiadame prijatie opatrení, ktorými sa administratívna náročnosť zníži
 • STOP narastajúcim povinnostiam
  V roku 2004 bol prijatý zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Obsahoval 25 povinností poskytovateľov. Dnes obsahuje povinností 75 !!! Väčšinou majú administratívny charakter a znamenajú neúmerný tlak. Žiadame zastavenie tohto trendu a redukciu povinností
 • Zjednodušenie špecializačného vzdelávania
  Za nevyhnutný považujeme efektívny systém špecializačného vzdelávania lekárov. Rovnako považujeme za dôležité zmeny v systéme vzdelávania sestier
 • Úhrada zdravotných poisťovní za zdravotnú starostlivosť v reálnych cenách
  Úhrada za zdravotnú starostlivosť nezodpovedá reálnym cenám zohľadňujúcim náklady. Ambulancie sú preto neatraktívne pre mladých lekárov a je to tiež jeden z dôvodov, že nemocnice vytvárajú dlh. Zvýšenie platieb za poistencov štátu by to umožnilo
 • Vytvorenie stabilného legislatívneho prostredia
  Zdravotnícke predpisy sú novelizované často aj niekoľko krát do roka. Lekár nie je právnik, pre svoju prácu potrebuje stabilné prostredie

AKTUALITY  

BBSK RIEŠI NEDOSTATOK PEDIATROV

14.5.2018 / Podľa údajov NCZI v období od roku 2012 do roku 2017 klesol počet všeobecných lekárov pre deti a dorast o 151. Tento trend pokračuje a problémy sa dotkli aj Detvy, kde vlani skončili činnosť dve pediatrické ambulancie. V okrese tak ostali na starostlivosť o deti a dorast štyria poskytovatelia, z čoho je jeden starší ako 65 rokov. TASR však priniesla z Detvy dobrú správu: Banskobystrický samosprávny kraj v Detve zriadi pediatrickú ambulanciu a zamestná v nej lekárku. „Podarilo sa nám nájsť detskú lekárku, ktorá však nemala záujem podnikať sama. Tak sme sa rozhodli založiť ambulanciu a zamestnať ju.“ hovorí vedúci oddelenia zdravotníctva Úradu BBSK Martin Caudt. Mesto Detva ponúklo priestory pre ambulanciu bezplatne. Teší nás podpora zo strany BBSK a mesta Detva a držíme palce!  

MINISTERKA ZDRAVOTNÍCTVA PODĽA POSLANCA KRAJČÍHO MÁLO BOJOVALA

14.5.2018 / Poslanec šéfke rezortu zdravotníctva v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút dvanásť vyčítal, že v otázke rozpočtu „málo bojovala“. Kalavská v tejto súvislosti dodala, že žiaden minister zdravotníctva pred ňou nemal k dispozícii kapitálové výdavky vo výške 100 miliónov eur.  Veríme, že ministerka v tlaku na dofinancovanie nepovolí​ a čoskoro sa dočkáme tak nevyhnutnej podpory aj v ambulantnom sektore. Viac

KRAJINE SA DARÍ, ALE PACIENTI A ZDRAVOTNÍCI TO NECÍTIA

13.5.2018 /„AK SA KRAJINE DARÍ, MUSIA TO POCÍTIŤ AJ OBČANIA“ uvádza predseda SMER – SD v jednom zo svojich statusov na FB. Vlaky zadarmo, obedy v školách zadarmo, rekreačné poukazy a podobné opatrenia majú byť toho dôkazom. Pacienti aj zdravotníci by ocenili, ak by to pocítili v ambulanciách a nemocniciach. Realitou však je, že sadzba za poistencov štátu je v tomto roku historicky najnižšia (3,2% z vymeriavacieho základu) a predpoklady rozpočtu týkajúce sa odvodov do zdravotného poistenia od ekonomicky aktívnych občanov sa nenapĺňajú. Aj to je dôvodom, že VšZP má za prvý kvartál stratu skoro 16 miliónov eur a Dôvera 12,5 miliónov eur. Ambulancií je stále menej a tie čo ešte existujú sú preťažené, čakacie doby sa predlžujú, na nových pacientov nie sú kapacity. Takto to pociťujú občania!!!  

VšZP: DOFINANCOVANIE BUDE NEPOSTAČUJÚCE!

12.5.2018 / Aj všeobecná zdravotná poisťovňa dlhodobo upozorňuje, že rozpočet, ktorý jej schválil vláda na tento rok nestačí. Túto informáciu priniesla RTVS vo svojich Správach. Hovorkyňa poisťovne Jana Martanovičová uviedla: „Pri takmer 16 miliónovej strate za prvý kvartál, pri nárokoch zo sektora, pri rizikách uvedených v obchodno-finančnom pláne, bude toto dofinancovanie nepostačujúce.“
My nechceme zatvárať ambulancie a brať si pacientov ako rukojemníkov. Ambulancie však zanikajú prirodzene, odchodom lekárov do dôchodku. Náhrada nie je a štát túto situáciu nerieši. Ako chce zabezpečiť právo na zdravotnú starostlivosť zaručené ústavou? 
 

MINISTERSTVO FINANCIÍ POCHOVÁVA AMBULANTNÝ SEKTOR. DNES SA TO ŽIAĽ V PLNEJ MIERE POTVRDZUJE!

10.5.2018 /Ambulantní lekári združení v ASL SR po preštudovaní návrhu rozpočtu na rok 2019 konštatovali, že MINISTERSTVO FINANCIÍ POCHOVÁVA AMBULANTNÝ SEKTOR. DNES SA TO ŽIAĽ V PLNEJ MIERE POTVRDZUJE! Ambulantná starostlivosť je na okraji záujmu. Rozpočtom predpokladaná výška platieb do zdravotného poistenia od ekonomicky aktívnych občanov sa nenapĺňa a zdravotné poisťovne tak s najväčšou pravdepodobnosťou disponujú s nižšími zdrojmi. Napríklad poisťovňa Dôvera oznámila stratu za prvý kvartál 2019 vo výške 12,5 milión EUR a myslíme si, že nižšie platby od poistencov majú vplyv aj na ostatné poisťovne. Ak k tomu prirátame celý rad výdavkov, ktoré rozpočet nezohľadňuje, problém je jasný. A sľúbené dofinancovanie zdravotníctva vo výške 90 miliónov EUR ho nevyrieši! Je to veľmi, veľmi málo!
 

90 MILIÓNOV NESMERUJE K PACIENTOM, ALE NA VLÁDNE BALÍČKY

9.5.2018 /„Ministerstvo zdravotníctva dostane deväťdesiat miliónov navyše“, táto správa, ktorá zaznela v médiách nás ale nepotešila. Prečo? Pacient z tejto sumy žiadny profit nepocíti! Asociácia nemocníc Slovenska vyčíslila, že na krytie nákladov na sociálne balíčky a rekreačné poukazy v nemocniciach je potrebných 150 miliónov eur, Asociácia súkromných lekárov žiada na dofinancovanie ambulantného sektora, čo považuje za nevyhnutné pre jeho stabilizáciu vzhľadom na pokračujúci zánik ambulancií, 50 miliónov eur. Na nevyhnutnosť dofinancovania upozorňovali tiež súkromné zdravotné poisťovne. Sľúbených 90 miliónov síce nemocniciam do veľkej miery pomôže zvládnuť náklady na vládne sociálne balíčky, nebude mať však žiadny dopad na samotnú zdravotnú starostlivosť, na zlepšovanie jej kvality a dostupnosti, ani na ambulantné zdravotné zriadenia.

POČET ZRUŠENÝCH AMBULANCIÍ STÁLE PRIBÚDA

24.4.2018 / Ďalšie zatvorené ambulancie! V bratislavskej Petržalke sa za posledné obdobie zatvorilo niekoľko všeobecných ambulancií pre dospelých. Činnosť ukončili MUDr. Helena Kompasová, MUDr. Oliver Dibák a MUDr. Oľga Preťová, Od 1.5.2019 končí aj ambulancia MUDr. Pavla Buzeka.
Pacientov museli prevziať ostatné existujúce ambulancie. Nenahradili ich nástupcovia končiacich lekárov, pretože o ambulantný sektor nie je záujem. Opäť chceme dôrazne upozorniť na kritický stav a fakt, že všeobecní lekári starnú a nemá ich kto nahradiť. Aj preto sme sa rozhodli apelovať na vládu, verejnosť a nemienime v tejto výzve prestať. Musí nás byť počuť – Lekári bojujú aj za pacientov.