Kampaň ASL SR a Zdravita o.z.
Kampaň ASL SR a Zdravita o.z.

Mrzí nás, ak ste na vyšetrenie v ambulancii, museli  dlhšie čakať na termín.  Mrzí nás, ak ste dlhý čas museli stráviť v čakárni a neprivítala Vás usmievavá sestrička, či usmiaty lekár.

Situácia v zdravotníctve je však naozaj zlá a v plnej miere dopadá na Vás, pacientov, ale aj na nás na lekárov.

Prečo je situácia zlá ?

Na Slovensku chýba

3500 lekárov a asi 2000 lekárov je v dôchodkovom veku, chýbajú aj tisícky sestier

Priemerný vek

slovenských ambulantných lekárov je 57 rokov a o 5 rokov už asi tretinu ambulancií nenájdete

Mladí lekári

o prácu v zdravotníctve nemajú záujem a hľadajú uplatnenie v zahraničí, týka sa to aj sestier

TENTO STAV TREBA RIEŠIŤ! PRETO LEKÁRI V KAMPANI „MUSÍ NÁS BYŤ POČUŤ“ BOJUJÚ ZA ZLEPŠENIE PODMIENOK PRE SVOJICH PACIENTOV

Na Slovensku

štát na jedného občana za rok v zdravotníctve vynaloží menej ako ČR na svojho občana. V roku 2017 to bolo o 285 EUR menej a tento trend je od samostatnosti Slovenska

Do zdravotného poistenia

platí každý z nás 14% z vymeriavacieho základu. Minimálna výška odvodu pre SZČO je 66,78 EUR mesačne

Štát platí

za svojich poistencov (deti, nezamestnaní, dôchodcovia) do zdravotného poistenia 3,2% z vymeriavacieho základu. Je to len približne 30,50 EUR mesačne

POVAŽUJEME ZA NEVYHNUTNÚ ZMENU  FINANCOVANIA A ZVÝŠENIE PLATIEB ŠTÁTU ZA SVOJICH POISTENCOV PRE ZLEPŠENIE CELKOVEJ SITUÁCIE V ZDRAVOTNÍCTVE  

Prečo žiadame  viac peňazí do zdravotníctva?

HLAVNE PRE PACIENTOV

 • aby nezanikali ambulancie a zdravotná starostlivosť bola pre pacienta dostupná a kvalitná
 • aby pacient nemusel neúmerne dlho čakať na termín u lekára
 • aby mal lekár pre pacienta viac času
 • aby si pacient nemusel základné súčasti ošetrovateľskej starostlivosti , či liečby platiť sám alebo prinášať so sebou nemocnice
 • aby sa zrenovovali nedôstojné priestory a vybavenie nemocníc a polikliník

Čo je alarmujúce?

SITUÁCIA V ZDRAVOTNÍCTVE MLADÝCH NEMOTIVUJE

 • viac ako 4000 lekárov pracuje v zahraničí
 • až 25% študentov medicíny zo slovenských škôl chce po skončení štúdia medicíny odísť pracovať do zahraničia (prieskumu českej neziskovej organizácie HealthCare Institute)
 • je to o 5% viac ako podľa výsledkov rovnakého prieskumu v roku 2017
 • pre mladých lekárov je plat a kariérny postup pri výbere ich budúcej praxe na štvrtom mieste

Čo nás ešte trápi?

 • Nadmerná administratívna záťaže lekárov
  Po skončení ordinačných hodín sadáme k administratíve. Za mesiac jej venujeme množstvo hodín. Žiadame prijatie opatrení, ktorými sa administratívna náročnosť zníži. Chceme liečiť!
 • Neustále narastajúce povinnosti
  V roku 2004 bol prijatý zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Obsahoval 25 povinností poskytovateľov. Dnes obsahuje povinností 75 !!! Žiadame zastavenie tohto trendu a redukciu často nezmyselných povinností!
 • Systém špecializačného vzdelávania pre mladých lekárov
  Žiadame zjednodušenie špecializačného vzdelávania a zvýšenie jeho kvality, ktoré tiež môže zabrániť odchodu mladých do zahraničia
 • Neustále zmeny zdravotníckych predpisov
  Potrebujeme vytvorenie stabilného legislatívneho prostredia, pretože zdravotnícke predpisy sú menené niekoľko krát do roka. Lekár nie je právnik, pre svoju prácu potrebuje stabilné prostredie a chce predovšetkým liečiť!

PACIENTI AJ LEKÁRI POTREBUJÚ ZLEPŠENIE STAVU ZDRAVOTNÍCTVA. LEN TAK PACIENT DOSTANE KVALITNÚ A DOSTUPNÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ. LEKÁRI  SA BUDÚ MÔCŤ PLNE SÚSTREDIŤ NA PACIENTA  A MLADÍ LEKÁRI A SESTRY NEBUDÚ HĽADAŤ UPLATNENIE V ZAHRANIČÍ!

BOJUJME SPOLU O BUDÚCNOSŤ ZDRAVOTNÍCTVA!  ŽIADAJME   ZLEPŠENIE PRE PACIENTOV,  LEKÁROV A NAJMÄ  ICH NÁSTUPCOV!  

Na záver...

Nie sme komepetentní ani oprávnení riešiť  sťažnosti na poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Pokiaľ však máte problém nájsť lekára, ambulancia ktorú ste navštevovali bola zrušená a nemôžete nájsť náhradu, sú dlhé čakacie doby na objednanie k špecialistovi, alebo nejaká odborná ambulancia vo Vašom okrese chýba, napíšte nám. Vaše podnety budeme spracovávať a o problémoch ďalej informovať kompetentných.

ABY NÁS BOLO POČUŤ!!!