Kampaň ASL SR a Zdravita o.z.
Kampaň ASL SR a Zdravita o.z.

Všetci cítime, že situácia v zdravotníctve a aj nás, ambulantných lekárov je stále zložitejšia. Lekárov je stále menej a pacientov viac.  Musia tak dlhšie čakať na termín, dlhší čas stráviť v čakárni.  Stupňuje sa tlak na lekárov  aj sestričky a pacientom často nemôžeme venovať toľko času, koľko by sme chceli. 

Preto nás musí byť počuť! Musí byť počuť, že situácia je neudržateľná, že nevládzeme, a že čoskoro môže prísť doba, že nebudeme vedieť garantovať bezpečnosť pacienta.

Musíme pravdivo informovať pacientov o príčinách tohto stavu. O tom, prečo sa na nich lekár v ambulancii nevládze usmievať, prečo  na termín vyšetrenia musia tak dlho čakať...  Veď aj pacient to má často ťažké.

Informujte pacientov o situácii letáčikom, ktorý mu môžete pri návšteve ambulancie odovzdať.  Vyveste si v čakárni informáciu, aby pacienti o problémoch vedeli, alebo si ich umiestnite na svoju stránku. Letáčik a informáciu si môžete stiahnuť tu.

Stali sme sa rukojemníkmi systému. Pacienti, lekári, aj ostatní zdravotnícki pracovníci.  Nemôžeme odísť dôstojne do dôchodku a ambulanciu odovzdať mladému kolegovi.

Pacienti nám pribúdajú a sily nám ubúdajú.

Preto chceme, aby sa k nám pripojilo čo najviac ambulantných lekárov a náš  hlas bol stále silnejší.  K  hlasu lekárov chceme pripojiť silný hlas pacientov a dosiahnuť, že nielenže nás naozaj počuť bude, ale kompetentní nás budú rešpektovať a problémy konečne začnú  účinne riešiť.

Riešenia neprichádzajú

Rezidentský program, ktorý mal riešiť nedostatok lekárov a do ktoré sa vkladali veľké nádeje, mladých lekárov zaujíma stále menej (alebo nezaujíma) a riešenia neprichádzajú. Naopak zmeny, ktoré sa realizujú a pripravujú znamenajú  neustále zvyšovanie tlaku na ambulantného lekára a na aktuálnu personálnu krízu nereflektujú. 

Prečo je situácia zlá ?

Na Slovensku chýba

3500 lekárov a asi 2000 lekárov je v dôchodkovom veku, chýbajú aj tisícky sestier

Priemerný vek

slovenských ambulantných lekárov je 57 rokov a o 5 rokov už asi tretinu ambulancií nenájdete

Mladí lekári

o prácu v zdravotníctve nemajú záujem a hľadajú uplatnenie v zahraničí, týka sa to aj sestier

TENTO STAV TREBA RIEŠIŤ! PRETO LEKÁRI V KAMPANI „MUSÍ NÁS BYŤ POČUŤ“ BOJUJÚ ZA ZLEPŠENIE PODMIENOK PRE SVOJICH PACIENTOV

Na Slovensku

štát na jedného občana za rok v zdravotníctve vynaloží menej ako ČR na svojho občana. V roku 2017 to bolo o 285 EUR menej a tento trend je od samostatnosti Slovenska

Do zdravotného poistenia

platí každý z nás 14% z vymeriavacieho základu. Minimálna výška odvodu pre SZČO je 66,78 EUR mesačne

Štát platí

za svojich poistencov (deti, nezamestnaní, dôchodcovia) do zdravotného poistenia 3,2% z vymeriavacieho základu. Je to len 30,50 EUR mesačne

POVAŽUJEME ZA NEVYHNUTNÚ ZMENU  FINANCOVANIA A ZVÝŠENIE PLATIEB ŠTÁTU ZA SVOJICH POISTENCOV PRE ZLEPŠENIE CELKOVEJ SITUÁCIE V ZDRAVOTNÍCTVE  

Úhrada za zdravotnú starostlivosť nezodpovedá reálnym cenám zohľadňujúcim náklady. Ambulancie sú preto neatraktívne pre mladých lekárov a je to tiež jeden z dôvodov, že nemocnice vytvárajú dlh. Zvýšenie (zreálnenie)  platieb za poistencov štátu by to umožnilo

Prečo žiadame  viac peňazí do zdravotníctva?

HLAVNE PRE PACIENTOV

 • aby nezanikali ambulancie a zdravotná starostlivosť bola pre pacienta dostupná a kvalitná
 • aby pacient nemusel neúmerne dlho čakať na termín u lekára
 • aby mal lekár pre pacienta viac času
 • aby si pacient nemusel základné súčasti ošetrovateľskej starostlivosti , či liečby platiť sám alebo prinášať so sebou nemocnice
 • aby sa zrenovovali nedôstojné priestory a vybavenie nemocníc a polikliník

Čo je alarmujúce?

SITUÁCIA V ZDRAVOTNÍCTVE MLADÝCH NEMOTIVUJE

 • viac ako 4000 lekárov pracuje v zahraničí
 • až 25% študentov medicíny zo slovenských škôl chce po skončení štúdia medicíny odísť pracovať do zahraničia (prieskumu českej neziskovej organizácie HealthCare Institute)
 • je to o 5% viac ako podľa výsledkov rovnakého prieskumu v roku 2017
 • pre mladých lekárov je plat a kariérny postup pri výbere ich budúcej praxe na štvrtom mieste

Čo nás ešte trápi?

 • Nadmerná administratívna záťaže lekárov
  Po skončení ordinačných hodín sadáme k administratíve. Za mesiac jej venujeme množstvo hodín. Žiadame prijatie opatrení, ktorými sa administratívna náročnosť zníži. Chceme liečiť!
 • Neustále narastajúce povinnosti
  V roku 2004 bol prijatý zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Obsahoval 25 povinností poskytovateľov. Dnes obsahuje povinností 75 !!! Žiadame zastavenie tohto trendu a redukciu často nezmyselných povinností!
 • Systém špecializačného vzdelávania pre mladých lekárov
  Žiadame zjednodušenie špecializačného vzdelávania a zvýšenie jeho kvality, ktoré tiež môže zabrániť odchodu mladých do zahraničia
 • Neustále zmeny zdravotníckych predpisov
  Potrebujeme vytvorenie stabilného legislatívneho prostredia, pretože zdravotnícke predpisy sú menené niekoľko krát do roka. Lekár nie je právnik, pre svoju prácu potrebuje stabilné prostredie a chce predovšetkým liečiť!

PACIENTI AJ LEKÁRI POTREBUJÚ ZLEPŠENIE STAVU ZDRAVOTNÍCTVA. LEN TAK PACIENT DOSTANE KVALITNÚ A DOSTUPNÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ. LEKÁRI  SA BUDÚ MÔCŤ PLNE SÚSTREDIŤ NA PACIENTA  A MLADÍ LEKÁRI A SESTRY NEBUDÚ HĽADAŤ UPLATNENIE V ZAHRANIČÍ!

BOJUJME SPOLU O BUDÚCNOSŤ ZDRAVOTNÍCTVA!  ŽIADAJME   ZLEPŠENIE PRE PACIENTOV,  LEKÁROV A NAJMÄ  ICH NÁSTUPCOV!  

Na záver...

Je dôležité napĺňať kampaň obsahom. Preto ak máte informácie o zrušení ambulancie vo vašom okolí, o chýbajúcej ambulancii akejkoľvek  odbornosti,  dlhých čakacích lehotách na vyšetrenie spôsobených nedostatkom ambulancií, či iné námety k problematike, napíšte nám. Vaše podnety budeme spracovávať a o problémoch ďalej informovať kompetentných.

Pripojte sa ku kampani, zdieľajte jej obsah a informujte svojich pacientov!

ABY NÁS BOLO POČUŤ!!!