zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Zvýši sa konečne platba za poistencov štátu?

Štát by mal za  svojich poistencov platiť minimálne 1,9 percenta z hrubého domáceho produktu SR spred dvoch rokov.  Takto to navrhuje  ministerstvo zdravotníctva v  návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorý  predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Dnes   výška úhrady za poistencov štátu nie je žiadnym spôsobom vymedzená  a závisí v plnej miere od politikov a vôle (či nevôle) ministerstva financií.

Reformné zákony ministra Zajaca, riešili platbu za poistencov štátu pevným   percentom ( štyri percentá z priemernej mzdy spred dvoch rokov). Neskôr sa však v praxi    toto percento pravidelne menilo, niekedy aj viac krát v roku.   Dnes nie je minimálna výška úhrady za poistencov štátu určená vôbec. Komplikuje to situáciu poisťovniam a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pri rokovaniach o zmluvných podmienkach na nasledujúci rok a hlavne spôsobuje nedostatok zdrojov v zdravotníctve a problémy s financovaním.

Pri súčasnom nastavení    podiel platby za poistencov štátu na celkových zdrojoch verejného zdravotného poistenia stále klesá. Pokým  v roku 2016 štát uhradil za svojich poistencov 1,83 percenta z HDP spred dvoch rokov,  v roku 2020  to bolo 1,27 percenta a vlani   1,37 percenta z HDP spred dvoch rokov.

Účinnosť novely sa navrhuje od 1. januára 2023.