zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Zdravita podporuje ZAP. Plne chápeme jeho stanovisko k ponuke VšZP

Združenie  Zdravita je s VšZP  v dohodovacom konaní do 30.4.2022 a možno preto sme zatiaľ aktualizovanú ponuku z tejto poisťovne nedostali.  Poznáme však už podmienky, ktoré VšZP ponúkla iným združeniam. Informácie už sú medzi ambulantnými poskytovateľmi a samozrejme sa dostali aj k nám.  Pri ich posudzovaní sme vychádzali zo sumy 365 miliónov eur, avizovanej ministrom financií,  z ktorej má prísť do VšZP približne 239 miliónov.  Nie je to  na celý rok, pretože už končí tretí mesiac. Preto logicky počítame s touto sumou na 9 mesiacov, vychádzame z intersektorálneho členenia  vyplývajúceho zo schváleného rozpočtu na tento rok (rozdelenie medzi nemocnice, ambulancie, záchrannú službu atď.) a počtu ambulancií uvádzaných samotnou poisťovňou.  Podľa našej analýzy by „dofinancovanie“ avizované minulý týždeň malo priniesť do každej ambulancie  979 eur mesačne. Reálne z ponuky, ktorá sa k nám dostala vyplýva napr. na ambulanciu  špecialistu zvýšenie o 43 eur mesačne. 

V súčasnej situácii  teda VšZP neponúka žiadne finančné prostriedky na udržanie lekárov a najmä sestier v systéme, na prežitie a preklenutie ťažkého obdobia so zvyšujúcimi sa cenami  energií,  zdravotníckeho materiálu, telekomunikačných služieb a mnohých ďalších položiek.

Niečo tu jednoducho nesedí – minister financií ohlási bombastické dofinancovanie ale ponuka VšZP tomu nezodpovedá. Vyzerá to tak, že súčasné dofinancovanie je zrejme z veľkej časti len iluzórne.

Treba si však uvedomiť, čo je v hre: hrozba zániku zdravotníckych zariadení a dramatická  nedostupnosť  zdravotnej starostlivosti. Bremeno sa presunie na pacientov!

Nesmieme zabudnúť, že vláda zobrala v roku 2021 230 miliónov eur z rozpočtu pre zdravotníctvo a napriek sľubu  sa peniaze do systému nevrátili.  Pri takýchto krokoch nás naozaj čaká kolaps zdravotníctva.

Preto nás medializované stanovisko ZAP k zmluvným podmienkam, ktoré navrhla VšZP vôbec neprekvapuje. Kolegov v úsilí dosiahnuť také podmienky, ktoré minimálne zastavia rozvrat ambulantného sektora PODPORUJEME! Pokiaľ sa situácia a podmienky navrhované našou najväčšou poisťovňou nezmenia, rovnako ako ZAP ani Zdravita s ponukou VšZP nebude môcť súhlasiť a o pár týždňov nás čaká rovnaký scenár!

To, čo sa deje nás veľmi mrzí. Je to nefér voči pacientom aj zdravotníkom. Ale zodpovednosť  nemajú  poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ale štát, ktorý neplatí riadne za svojich poistencov.  Podľa Asociácie na ochranu práv pacientov Slovensko za poistencov štátu, teda za matky na materskej, dôchodcov či deti platí menej ako napríklad v Mexiku.