zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Zapojte sa do iniciatívy STOP HAZARDU SO ZDRAVÍM

ASL SR stála pri zrode iniciatívy STOP HAZARDU SO ZDRAVÍM a je jedným z jej signatárov. Spoločne s ďalšími organizáciami pôsobiacimi v zdravotníctve chceme upriamiť pozornosť na ohrozenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Zapojte sa do hlasovania na www.stophazardusozdravim.sk a vyjadrite sa k trom dôležitým otázkam, ktoré súvisia s nedostatkom financií v zdravotníctve.

Vyzvime spolu štát, aby zabezpečil dostatok finančných prostriedkov pre zdravotníctvo.

V ČOM JE PROBLÉM?

Štát už roky šetrí na zdravotných odvodoch, ktoré platí za deti, študentov, dôchodcov, nezamestnaných či rodičov na materskej. Odborne sa nazývajú poistenci štátu, lebo zodpovednosť za nich preberá štát.

Keď sa ekonomike darilo, potrebnú liečbu zaplatili poistencom štátu cez svoje zdravotné odvody zamestnanci a firmy. Fungoval tak princíp solidarity. Pandémia nového koronavírusu všetko zmenila. Naplno zasiahla ekonomiku a tak už zdravotné odvody pracujúcich nestačia, princíp solidarity zlyháva. Ak sa vláda nezobudí včas, zdravotná starostlivosť na Slovensku už nemusí byť taká dostupná.