zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Výzva ASL SR

Populizmus, „kŕmenie“ svojho ega, snaha o zviditeľnenie. Takto sa javia niektoré vyjadrenia, ktoré zaznievajú v poslednom období vo všetkých správach na margo pohotovostí pre deti, ku ktorým sa pridali vyjadrenia k zmene predpisovania liekov.

Deje sa to v čase, keď naše zdravotníctvo naozaj visí nad priepasťou a ešte nikdy na tom nebolo tak zle ako teraz. Napriek tomu zaznievajú nepravdy a polopravdy, útoky a osočovanie, neúcta ku kolegom, ktoré stavajú proti sebe nemocnice a ambulancie, všeobecných lekárov a špecialistov a všetkých proti „človeku“.

Proti „človeku“ – lekárovi, ktorý napriek vysokému veku, chorobe, či so zlomenou nohou musí slúžiť na pohotovosti často niekoľko krát do týždňa. Nechráni ho zákonník práce ani kolektívna zmluva!

Proti „človeku“ – pacientovi resp. jeho rodičovi, ktorý zo všetkých strán počúva, že skrátenie detskej pohotovosti o dve hodiny (v ktorých je už návštevnosť minimálna) bude mať fatálne následky …  

Nepočuje, že po potvrdenia sa na pohotovosť v žiadnom prípade nechodí, ani radu o tom, čo má robiť v prípade náhlej zmeny zdravotného stavu a kedy treba vyhľadať lekára. Nepočuje to, čo by ho upokojilo, naopak vyjadrenia niektorých jednotlivcov v ňom prehlbujú obavy, frustráciu a stáva sa viac zraniteľným.

Rovnako sa pacient stráca v ping-pongu spojenom s predpisovaním liekov. Lekárov je málo. Všeobecných aj špecialistov. Všetci sú unavení, pribúdajú im roky (aj pacienti) a ubúdajú sily. Tak ich nestavajme proti sebe vyjadreniami typu „aby si každý robil svoju prácu“. Uvedomme si, že lieky nepredpisujeme za niekoho, ale pre pacienta.

Vyzývame, preto všetkých:

Nerozdúchavajme nevraživosť a nepriateľstvo! Každý z nás, či v nemocnici alebo v ambulancii, či v primárnej alebo špecializovanej starostlivosti, to má ťažké – každý iným spôsobom. Každý však má v systéme zdravotníctva svoje nezastupiteľné miesto. Rešpektujme to a nebojujme proti sebe, ale za pacienta!

Hľadajme kompromisy a vážme si prácu kolegov! Všetkých, tých v nemocnici aj v ambulanciách, všeobecných lekárov aj špecialistov, mladých aj starších. Práve vďaka tým najstarším ešte ambulantný systém funguje. Patrí im za to obdiv a podpora, pretože ak to vzdajú tisícky pacientov bez náhrady prídu o svojho lekára. Pacienti sa presunú do nemocníc a nebude to na dve hodiny….

Sústreďme sa spoločne na vážne témy! Na nedostatočné a nepredvídateľné financovanie, nereálne úspory projektované Revíziou výdavkov na zdravotníctvo, personálnu krízu a mnohé, mnohé ďalšie