zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

TS ASL SR: INFORMÁCIE O PLATOCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV SÚ ZAVÁDZAJÚCE

Mimovládna nezisková organizácia INEKO porovnávala platy lekárov. ASL SR považuje tieto výsledky za nekorektné a zavádzajúce. Realita je takáto

Údaje o priemerných zárobkoch lekárov podľa INEKO „vychádzajú z oficiálne priznaných príjmov a uplatnených nákladov uvedených v účtovných závierkach poskytovateľov“. Zdôrazňujú, že do analýzy zahrnuli len ambulancie, ktoré sú právnickými osobami a poskytujú zdravotnú starostlivosť iba v jednej odbornosti. Podľa správy INEKO lekári zo súkromného ambulantného sektora mali v roku 2017 priemerný hrubý mesačný príjem 2 416 eur, pričom najviac zarobili kardiológovia, gynekológovia, gastroenterológovia ktorých priemerná hrubá mesačná mzda presiahla 3-tisíc eur.  Nasledujú ich a všeobecní lekári pre deti a dorast s takmer 3-tisíckami eur. 

Tieto informácie sú zavádzajúce z viacerých dôvodov:

  1. Údaje prevzaté z daňových priznaní nie sú relevantné vo vzťahu k výške mzdy a príjmu z poskytovania zdravotnej starostlivosti ambulancie hradenej z verejného zdravotného poistenia. INEKO do mzdovej položky z daňových priznaní okrem údaju o mzdách (z ktorých vôbec nie je jasné, koľko osôb je v tom započítaných, okrem lekára a sestry to môže byť napr. recepčná, upratovačka, účtovník – môžu byť aj na dohodu) premietli aj zisk spoločnosti. Potvrdili to na stretnutí s prezidentom ASL SR.
  2. V prípade tržieb a teda aj zisku je vysoko pravdepodobné, že je v nich zahrnutá aj druhá, tretia práca lekára (napr. činnosť pre pracovnú zdravotnú službu, posudky pre komerčné poisťovne, klinické štúdie, prednášková činnosť). Do tržieb najmä u mnohých špecialistov zahrnuli tiež platby za tzv. A-čkové lieky (lieky podávané priamo v ambulancii) a lieky, ktoré poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nakupuje pre pacientov liečených biologickou liečbou schvaľovanou ich zdravotnou poisťovňou.Tržby môžu zahŕňať aj služby hradené pacientom, inú podnikateľskú činnosť atď.Ambulantný lekár okrem zdravotnej starostlivosti zabezpečuje celý chod ambulancie.
  3. Je nekorektné vyjadrovať sa  o rôznych poplatkoch a daroch bez pokladničného bloku a rovnako  pracovať s teoretickým predpokladom, že v priemere 10 % z nákladov na spotrebu materiálu, služby a odpisy (mobil, počítač, „vzdelávací“ letný pobyt pri mori, auto) bolo neoprávnene zahrnutých do nákladov firmy.ASL sa ohradzuje voči takejto „kriminalizácii“ lekárov,  ktorá nie je ničím podložená.  Podobné vyjadrenia prispievajú k zlému spoločenskému hodnoteniu lekárov s priamymi dôsledkami na nezáujem o výkon tohto povolania a personálnu krízu. Ak má byť analýza korektná, nemôže pracovať so špekuláciami a nekompletnými informáciami.

Ak by reálne ambulantní lekári mali také mzdy, ako uvádza INEKO, väčšina ambulancií by bola v strate.

Prepočet podľa priemerných hodnôt uvádzaných INEKO:

ROKMESIAC

Priemerná  tržba od ZP (INEKO)


69.927

5.827,25

Priemerné mzdové náklady vrátane odvodov
podľa INEKO (priemer lekár 2416 €,
sestra 868 € hrubé)

-53.279,40

-4.439,95

Prevádzkové náklady na ambulanciu bez
započítania prístrojov pre danú odbornosť

-32.340

-2.695
Výsledok
-15.692,40

-1.307,70

Realita zárobkov lekárov ambulantného sektora je podľa informácii našich členov ASL SR, ktoré vieme hodnoverne dokázať a preukázať, nasledovná :

hrubá mzda lekárhrubá mzda sestra
Okres Žiar nad HronomGYN1 445,18750
NitraVLD1 000,001 200,00
Okres TvrdošínVLDD1 262,16840
Okres TvrdošínKARDIO1 225,28547,83
neuvedenéGYN588,50
Okres PiešťanyVLD1 407,10
Okres MichalovceVLD590,00590
NitraVLD1 400,001065
Okres Vranov n./TopľouKIA1 300,00850
ŽilinaREUMAT1 532,29756,27
Okres ŽilinaVLD1 500,001064
Okres TopoľčanyVLD1 842,90
BratislavaGYN1 200,00978,22
Okres Moldava nad BodvouGYN1 000,00591,31
Okres HumennéVLD1 471,40
Okres LeviceVLDD1 000,00730
MichalovceVNUT.LEK 585,70
Okres KomárnoGYN567,60
KošiceORL1 400,00650
Okres GalantaVLDD520,00730
NitraKIA1 500,001100