zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Tlačová správa ASL SR: Žiadame zachovanie zdravého rozumu!

Nechceme sa vyjadrovať k plošnému testovaniu, nechceme poukazovať na jeho negatíva, nechceme robiť siahodlhé analýzy tejto problematiky.

Chceme len zachovanie zdravého rozumu! Zachovanie zdravého rozumu a vytvorenie takých podmienok, ktoré sa nedotknú toho základného čo teraz všetci najviac potrebujeme – zabezpečenie čo najväčšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ktorá je dnes reálne ohrozená.

Prečo? Pretože v našich ambulanciách pracujú tisícky lekárov starších ako 65 rokov, lekárov s vážnymi diagnózami, ktorí stále pracujú, lebo ich nemá kto nahradiť. Je nás málo a aj tí mladší sú preťažení. Nemocnice  zatvárajú svoje oddelenia, ambulancie. Dochádza v nich k reprofilizácii  a mnohí ich zdravotnícki pracovníci  sú v karanténe. Ich pacienti smerujú k nám, do neštátnych ambulancií.

Preto naším  prvoradým  cieľom  stále musí byt,  pomáhať  aj naďalej pacientom na   našich  ambulanciách   za najvyššej možnej  miery bezpečnosti. 

Aj preto, ako  slobodní   občania  zvažujeme  možnosť využiť  právo nezúčastniť   sa  celoplošného  testovania .  Vedie  nás   k tomu,  obava. Obava  z možnej chyby  pri množstve  úkonov  a logickej  únave  personálu zúčastneného pri testovaní, pri spracovaní  administrácii dobrovoľníkmi bez jasnej  právnej  zodpovednosti, ako  aj   kumulácia  občanov   s tým súvisiaca zvýšená  možnosť  komunitného  prenosu. 

Zdôrazňujeme, naším   cieľom  je  pomáhať  aj naďalej pacientom na  našich ambulanciách. Preto chceme byť my, náš  personál a blízki otestovaní. Samozrejme certifikovaným antigénovým  testom, tak ako sa pán premiér v minulosti vyjadril.  Avšak  v pokoji, bez  časového stresu, za dodržania prísnych epidemiologických podmienok a vysoko erudovaným   personálom v našich zdravotníckych zariadeniach.

Nežiadame   žiadne  testy  od  štátu, nakoľko   po  prvotných  vyjadreniach  o platnosti  akéhokoľvek  v EU certifikovaného  testu   sme  si  ich zakúpili. 

Nežiadame ani žiadnu odmenu pre  personál a v prípade pozitívneho  výsledku  nastúpime  na povinnú  karanténu.

Nežiadame ani dohľad armády. Túto úlohu sme schopní splniť riadne a zodpovedne aj bez neho.

Nepotrebujeme certifikát. Potrebujeme sa postaviť k pacientovi s negatívnym výsledkom testu (aj preto sa väčšina z nás testuje aj mimo štátom nariadeného plošného testovania).

Žiadame  o uznanie výsledkov certifikovaných antigénových   testov na COVID-19 zrealizovaných dňa   30.10.2010  na našich pracoviskách, ktoré zrealizujeme odborne, o výsledku vystavíme riadne lekárske potvrdenie  pre   každú  testovanú  osobu  a  overeným  prístupom  na NCZI  zadáme   povinné   hlásenie. 

Žiadame to preto, aby sme predišli zatvoreniu stoviek ambulancií tých lekárov, ktorí využijú svoje právo a z objektívnych dôvodov sa plošného testovania nezúčastnia a tiež tých lekárov, ktorí môžu byť nakazení pri hroziacom komunitnom prenose.

Žiadame to preto, aby pacienti aj po 1.11.2020 našli svojho lekára.

Ešte raz vyzývame všetkých kompetentných: Zachovajme zdravý rozum! Aby sa pacienti dostali k potrebnej zdravotnej starostlivosti. Aby sa tí, ktorí potrebujú krv (ktorej je nedostatok) dostali k transfúzii. Pretože posledné usmernenia pre národné  transfúzne stanice hovoria o tom, že nebudú môcť akceptovať darcov krvi, ktorí nepredložia certifikát z plošného testovania COVID 19…