zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

TK ASL SR a ZDRAVITA: VYZÝVAME VLÁDU SR, ABY URGENTNE RIEŠILA KRITICKÚ SITUÁCIU V AMBULANCIÁCH

Situácia v zdravotníctve je v súčasnosti už neudržateľná. Na problémy v ambulantnom sektore upozorňujeme dlhodobo, v súčasnosti sme sa však rozhodli apelovať na kompetentných, aj na verejnosť prostredníctvom kampane Musí nás byť počuť – Lekári bojujú aj za pacientov.

O problémoch ambulantného sektora informovali novinárov za ASL SR a ZDRAVITU MUDr Marián Šóth, MUDr. Martin Olej a MUDr. Ján Hruška

MUSÍ NÁS BYŤ POČUŤ

Tento stav totiž v plnej miere dopadá na pacientov aj na lekárov a môže mať katastrofálne následky. Za najzávažnejšie problémy považujeme:

Rapídny úbytok lekárov a sestier v ambulanciách

Zrušené ambulancie

Vek našich lekárov

Dnes už s plnou vážnosťou môžeme hovoriť o začínajúcom kolapse ambulantného sektora pokým sa neuskutočnia reálne zmeny, ktoré zatraktívnia prácu v ambulanciách zdravotná starostlivosť sa pre pacientov stane ťažko dostupnou. Už dnes množstvo všeobecných lekárov neprijíma nových pacientov a na termín u špecialistu sa často čaká niekoľko týždňov až mesiacov.

Čítajte TLAČOVÚ SPRÁVU a pozrite si PREZENTÁCIU