zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Situácia primárnych pediatrov sa nás dotýka

Situácia pediatrov sa nás bytostne dotýka. Je naozaj zlá a v tesnom závese za pediatrami sú svojimi problémami všeobecní lekári špecialisti, ADOS-y a SVAZ-ové pracoviská.

Žiaľ, aj v takejto situácii  sa objavujú hlasy, ktoré sú proti. Proti všetkému a všetkým aj za cenu rozpadu primárnej pediatrie.  Tak ako už viac krát v minulosti, aj v prípade riešenia problémov primárnych pediatrov a APS bolo nositeľom takéhoto hlasu Lekárske odborové združenie… Mnohé vyjadrenia prednesené zástupcom LOZ boli nepodložené a nevychádzali z reálnych čísel.  Uviesť veci na pravú mieru sme sa snažili na rokovaní s ministrom dňa 26.7.2023 spolu s ďalšími zástupcami ambulantného sektora a SLK, po skončení  sa uskutočnila tlačová konferencia, na ktorej sme vyslovili pediatrom plnú podporu, a ktorú si môžete pozrieť tu: https://www.ta3.com/clanok/270942/tb-m-palkovica-po-rokovani-s-lekarmi