zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Rokovanie u predsedu vlády k plošnému testovaniu

Na základe pozvania predsedu vlády sa dňa 20.10.2020 sa Prezident ASL SR zúčastnil   na pracovnom stretnutí vo veci pripravovaného plánu plošného testovania obyvateľstva SR.

Na stretnutí tlmočil stanovisko a pripomienky za ambulantných lekárov, vrátane tých, ktoré sú obsiahnuté v tlačovej správe  (bod 5. tohto newslettra).

Štátna tajomníčka MZ SR Jana Ježíková uviedla, že na plošné testovanie je už zabezpečených viac ako 10 tisíc dobrovoľníkov. Nebude teda potrebné zabezpečovať  zdravotníckych pracovníkov (vrátane ambulantných lekárov) príkazom na prácu.