zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Prezident ASL SR: Na testovanie bez dohľadu armády nie sme spôsobilí?

Chcem, aby sme boli zodpovední. Naša práca je neľahká a najmä teraz. Ja a určite aj vy riešite dilemu, ako zvládnuť účasť na testoch. Máme služby, niektorí z nás na pohotovosti, iní vypomáhajú v nemocniciach. Nechcem hodnotiť plošné testovanie, ani nikoho od neho odrádzať. 

Naše postavenie je ale špecifické. Sme zdravotníci, lekári. Preto navrhujem: otestujme sa už v piatok na svojich pracoviskách. Naša odborná spôsobilosť je nespochybniteľná  dodržiavame všetky epidemiologické opatrenia. Testy máme identické ako na plošnom testovaní. Otestujme seba, sestričky, aj svojich blízkych. Pošlime Správu o výsledku testu  do NCZI.  Na to, aby sme to zrealizovali nepotrebujeme predsa, aby vedľa nás stál vojak pridelený ministerstvom obrany.   My potrebujeme vedieť či sme negatívni, či nešírime nákazu. Musíme predsa chrániť pacientov, kolegov, rodinu, preto sme takéto testovanie    mnohokrát absolvovali už takmer všetci. Vieme, ako to môže dopadnúť a ako dopadli  naši kolegovia. Nie je pre nás prioritou formálne získanie certifikátu, ale bezpečie pre našich blízkych a pacientov.

Dnes však potrebujeme vyriešiť aj dilemu, čo v pondelok 2.11.2020!  Ak sa nezúčastním – nasleduje karanténa. Ak sa zúčastním a budem pozitívny, taktiež karanténa!  Ako to vyriešiť na poslednú chvíľu? Cez víkend? V nedeľu? Preto navrhujem – otestujme sa v piatok!

Ak budeme pozitívni my, alebo naši zamestnanci a blízki, vieme čo máme urobiť:  nájsť a zabezpečiť zastupovanie, ak sme negatívni môžeme sa (z epidemiologického hľadiska) plne venovať v pondelok pacientom. 

Väčšina z nás privítala možnosť  testovať na svojich pracoviskách, ktorú zverejnilo ministerstvo obrany. Oficiálne stanovisko k podmienkam ale nebolo vydané. Preto som tri dni s týmto ministerstvom intenzívne komunikoval, snažil sa dosiahnuť pre nás to najlepšie riešenie a získať informácie.  My sa predsa potrebujeme zariadiť. Potrebujeme vedieť,   ako pracovať a splniť núdzový stav a byť v pondelok na pracovisku. 

Žiaľ pravidlá sa stále menia. Po dňoch čakania a urgencií sme dostali z ministerstva stanovisko, že na základe rozhodnutia krízového štábu, testovanie na ambulanciách nebude podporené. „Zriadenie každého odberného miesta totiž vytvára nároky na prevoz materiálu, dohľad nad priebehom testovania, spracovanie údajov.“, uvádza sa v stanovisku.

Žijeme v 21.storočí,  máme e-zdravie, informácie posielame nefalšovane  v reálnom čase a elektronicky podpísané. Na testovanie napriek tomu nie sme spôsobilí. 

Chceli by sme pomôcť  odbremeniť kolegov na testovacích miestach  (mnohí z nás sa nemôžu zapojiť, vzhľadom na vek, podlomené zdravie), odbremeniť administratívu súvisiacu so spracovaním testovania a výjsť v ústrety pacientom s diagnózami, pri ktorých nie je vhodný pohyb na miestach s vysokým počtom ľudí. 

Buďme však zodpovední a kolegiálni a otestujme sa v piatok na svojich pracoviskách. Ja osobne to beriem ako odmenu za prácu počas prvej vlny a nechcem finančnú odmenu. Toto je skutočne moja odmena.