zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Prezident ASL SR: EXODUS už nastal

„Znižovanie platieb za poistencov štátu ide proti všetkým vyhláseniam vlády, ktorá tvrdila, že chce zvyšovať kvalitu zdravotníctva. V praxi tieto návrhy spôsobia akútny nedostatok financií v systéme a ohrozia poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Obávame sa, že to môže spôsobiť problémy s nákupom zdravotného materiálu a viesť k ďalšiemu zadlžovaniu alebo ohroziť vyplácanie miezd zdravotného personálu a spôsobiť ich ďalší masívny odliv,“ zhodli sa vo svojom stanovisku organizácie pôsobiace v sektore zdravotníctva, ktoré sú členmi AZZZ (Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia súkromných lekárov, Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení a Zväz ambulantných poskytovateľov.)

Na spoločnej tlačovej konferencii upozornili, že okolité štáty v čase pandémie zvyšujú finančné prostriedky pre zdravotníctvo, avšak na Slovensku je to naopak. Platba za poistenca štátu bude v roku 2022 v Českej republike 77 eur, na Slovensku poklesne a to na 31 eur. Obávajú, sa, že akútny nedostatok financií v systéme ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Môže to spôsobiť problémy s nákupom zdravotného materiálu a viesť k ďalšiemu zadlžovaniu alebo ohroziť vyplácanie miezd zdravotného personálu a spôsobiť ich ďalší masívny odliv.

Prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth upozornil na záväzok z programového vyhlásenia vlády: „Vláda SR sa zaväzuje odpolitizovať financovanie zdravotníctva a zabezpečí výrazný nárast celkových výdavkov s cieľom čo najrýchlejšie dosiahnuť priemer v EÚ, v rámci možnosti verejných financií (ideálne s nárastom 0,3 percentuálneho bodu HDP ročne). Zároveň zabezpečí stabilitu a predvídateľnosť financovania.“  Upozornil, že to je oproti návrhu rozpočtu na rok 2022 v príkrom rozpore. Za ambulantných poskytovateľov ZS konštatoval, že máme absolútny nedostatok ambulantných lekárov, a to nielen všeobecných lekárov pre dospelých, nemáme ani pediatrov, špecialistov, gynekológov. „Toto je ďalší klinec do slovenského zdravotníctva. My sa stávame „nekonkurencieschopnými“ oproti ostatným krajinám“, zhodnotil M. Šóth.

Celú tlačovú konferenciu nájdete v článku Slovenské zdravotníctvo čaká kolaps, varujú organizácie v rezorte, zverejnenom na webe RTVS.