zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Parlament schválil rozpočet. Čo bude ďalej?

Napriek ostrej kritike odbornej verejnosti týkajúcej sa rozpočtu zdravotníctva, parlament schváli rozpočet verejnej správy na rok 2022. 

Zdravotníctvo má mať k dispozícii 6,3 miliardy eur, čo by vraj malo znamenať medziročný nárast o 411 miliónov eur. 

A tu je hneď prvý problém:

Napriek tomu, že minister financií poukazuje na zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo o 400 miliónov,  plánované výdavky  neporovnáva s reálnymi výdavkami do zdravotníctva v tomto roku (6,4 milióna eur), ale len s navrhovanými (5,97 milióna eur).

Realita je taká, že  sa  tento rok v zdravotníctve minulo takmer o 21 miliónov eur viac, ako sa plánuje na budúci rok. Zarážajúce je aj zníženie platieb za poistencov štátu o 230 miliónov eur.  Zdravotnícke zariadenia sa tak dostávajú do existenčných problémov, prehlbuje sa personálna kríza a pacienti nebudú môcť dostať adekvátnu starostlivosť.  

Návrh rozpočtu na rok 2022 kritizoval aj Najvyšší kontrolný úrad SR a upozornil na viaceré riziká, ktoré rozpočet v oblasti zdravotníctva prináša, najmä na „riziká plynúce z absencie koncepčných riešení dlhodobo udržateľného financovania verejného zdravotníctva a v tejto súvislosti taktiež neustáleho zadlžovania nemocníc. V súčasnosti sa dlh univerzitných a fakultných nemocníc šplhá už k jednej miliarde eur. Ako vážny problém nielen pre súčasnosť, ale aj budúcnosť, sa ukazuje nedostatok lekárov i stredného zdravotníckeho personálu. Budúcoročný rozpočet nepočíta ani so žiadnym významným riešením oblasti prevencie. Z dostupných údajov pritom vyplýva, že na Slovensku máme najnižšie výdavky na preventívnu zdravotnú starostlivosť spomedzi všetkých krajín EÚ.“