zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

MUDr. Marián ŠÓTH: Ak všeobecným lekárom odídu zamestnanci do nemocníc za vyšším platom, ambulancie KONČIA

Na otázky, ako súkromné ambulancie fungujú a čo môžu pacienti očakávať, ak nedostanú viac peňazí, odpovedal pre Nitranoviny MUDr. Marián ŠÓTH, všeobecný lekár z Nitry a prezident Asociácie súkromných lekárov SR.

Ako taká ambulancia vlastne funguje, ide o štandardné podnikanie? Z čoho má vlastne všeobecný lekár príjem a aké sú jeho najväčšie výdavky?

Ambulantný poskytovateľ je platený z verejného zdravotného poistenia, to znamená, že na základe rozpočtu sú pridelené financie zdravotným poisťovniam a tie plánujú zdravotnú starostlivosť pre svojich poistencov, dohodnú ceny, ktoré sú schopné uhradiť za zdravotnú starostlivosť. To znamená za kapitačnú platbu a za cenu bodu alebo výkonu, kapitačná platba je okolo 3,25, vyšetrenie špecialistom napr. 7 eur. Za tieto sumy, ktoré sú v podstate regulované, lebo ich objem nemôže prekročiť, to čo určil rozpočet,  pracujeme a na základe vykonanej práce dávame faktúry  do zdravotných poisťovni. Poisťovne to, čo sme vyfakturovali prehodnotia, vykonajú revíziu a za to, čo bolo pri revízii uznané, pošle na účet peniaze. Naše zmluvy a ceny si každý môže pozrieť na stránke poisťovní, zmluvy aj ceny sú verejne dostupné. Z týchto peňazí (regulovaných), teraz už  podnikatelia, teda ako všetci ostatní, platíme nájom, správne poplatky, odvádzame preddavky do sociálnej poisťovne aj zdravotnej poisťovne, súčasne   to má vystačiť aj na mzdy pre zamestnancov a na konci je plat lekára, teda aj môj. V podstate je môj plat aj môj zisk, ak vôbec niečo zvýši… Preto má sestrička nezriedka plat rovnaký alebo aj vyšší ako lekár. Lebo sestričku si musíme udržať.

Najnovšie hrozí, že lekári musia vymyslieť, ako získať peniaze na ambulancie – súvisí to iba s energiami? Stúpli aj vám náklady – vieme to konkretizovať?

Tak ako ostatným sa zvýšili preddavky na energie a nájom. V mojej ambulancii je to 200 € za nájom viac, ale máme poskytovateľov, najmä špecialistov s väčším prístrojovým vybavením, laboratóriá, malé polikliniky, kde je to zvýšenie napr. z 1000 na 3-4 tisíc  a to je len nájom, okrem toho vzrástli vstupy za materiál za sety do prístrojov za skúmavky a neodmysliteľným navýšením sú platy. Konkurencia v podobe štátnych nemocníc zvýšila platy svojim zamestnancom a štát im na to vyčlenil peniaze. Platy rástli o 30-40 %  a to štátne nemocnice neodvádzajú dávky do sociálnej poisťovne a štát ich pravidelne oddlžuje. To sú peniaze navyše. Nám napriek tomu, že sme regulované povolanie a nemáme viac zdrojové financovanie, to znamená, že sme odkázaní na platby od zdravotných poisťovní, príjmy nerastú tak ako náklady. Preto nemáme možnosť navýšiť platy našim zamestnancom a o nás lekároch už ani nehovorím.

Čo sa stane, ak vláda tento sektor nedofinancuje – budeme u všeobecných lekárov platiť – napr. za čo, alebo jednoducho nebudú určité výkony realizovať? Hrozí štrajk?

Ak nenastane zázrak k 1.2 .2023, kedy sa musíme dohodnúť so zdravotnými poisťovňami,  a nepríde k adekvátnemu navýšeniu platieb (to znamená ak štát neuvoľní dostatočný objem peňazí aj pre ambulantných poskytovateľov), budeme nútení vyberať poplatky. A to i napriek tomu že chceme v prvom rade pomáhať pacientom a nie zaťažovať ich platbami. Je úlohou štátu, aby zabezpečil adekvátne financovanie zdravotnej starostlivosti, nie je to úloha  pacientov ani lekárov. Sme nútení vyberať poplatky na udržanie chodu ambulancií. Chceme poplatky na úrovni 2-10 € podľa odbornosti a regiónu a, samozrejme, podľa toho, do akej miery nárast poplatkov bude sanovať štát.  

U nás  štrajk nehrozí, u nás je to definitíva: v prípade exekúcie alebo vypnutia energie, prípadne odchodu zamestnancov do nemocníc za vyšším platom nám nezostane iné ako odovzdať povolenie na prevádzku ambulancie a ukončiť svoju činnosť  definitívne. Táto „ výpoveď“ sa nedá zobrať spať . Aj preto sa snažíme všetkými prostriedkami zachovať zdravotnú starostlivosť  pre našich pacientov. Dúfam že  pochopia našu zložitú situáciu a budú na našej strane.