zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Jeden zo záverov VZ

Jeden zo záverov, ktoré prijalo Valné zhromaždenia ASL SR o prijatí ktorého sme informovali aj zástupcov politických strán, zástupkyňu ministerstva zdravotníctva a zástupcov zdravotných  poisťovní