zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

HODILI NÁS CEZ PALUBU. BOL TO PODRAZ V PRIAMOM PRENOSE!

Na tlačovej konferencii zo dňa 18.8. avizovaná dohoda medzi ministerstvom financií a ministerstvom zdravotníctva a z nej vyplývajúca verejná ponuka na zvýšenie platov 22 600 sestrám ústavnej zdravotnej starostlivosti, napľula do tváre všetkým sestrám, lekárom a ostatným zdravotníckym pracovníkom ambulantného sektora.

Napriek tomu, že zvýšenie platov sestrám prajeme a považujeme ho za nevyhnutné, OSTRO PROTESTUJEME, proti riešeniam, ktoré cielene vynechávajú ambulantný sektor.

Ambulantní poskytovatelia, ktorí pre našich pacientov obstarávajú približne 60 % zdravotnej starostlivosti, sú systematicky vystavovaný prístupu, ktorý vedie k rozkladu celého sektora. My nemáme zdroje  na zvyšovanie platov sestier a bez sestier budeme nútení ambulancie zavrieť. Jednoducho nebudeme spĺňať personálne podmienky na prevádzkovanie. „Dvere“ pre pacientov budú musieť zavrieť aj naše ADOSY. Ich činnosť je postavená výlučne na sestrách, ktoré nebudú môcť zaplatiť tak, aby konkurovali nemocniciam.  

Hlbokým sklamaním je vyjadrenie „nášho“ ministra: „Pre nás sú dôležité  sestry v ústavných zariadeniach.“ To, že nás odkazujú na rokovania so zdravotnými poisťovňami,  navyše s dovetkom, že dohoda bude závisieť od rozpočtu, považujeme za vrchol arogancie. Arogancie smerovanej nielen voči zdravotníkom v ambulantnom sektore, ale aj voči pacientom, ktorým ambulancie budú chýbať.

Doteraz sme boli slušní, snažili sa riešiť naše problémy rokovaniami a argumentami. Nepomohlo. Previnili sme sa asi tým, že sme neštátni.  Až tak, že nás náš rezortný šéf (dokonca lekár) hodil cez palubu. Asi nám nič nezostane, len ísť na barikády!