zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

DODATKY S VŠZP OD 1.4.2020 SME ODSÚHLASILI!

Po príchode nového vedenia VšZP sa ľady pohli   a po pripomienkovaní návrhov sme dnes odsúhlasili  finálne znenie dodatkov od 1.4.2020 pre členov Zdravity.

Napriek tomu, že rokovanie s novým vedením sme mali  len pred pár dňami (20.5.2020), vďaka konštruktívnemu  prístupu poisťovne  boli vyriešené všetky problematické momenty. Všetky ambulancie, SVALZ-ové pracoviská aj ADOS-y budú mať garantovanú mesačnú paušálnu platbu 75% z priemerných mesačných výkonov roku 2019.

Tento krok zabráni kolapsu mnohých ambulancií, predovšetkým špecialistov a pracovísk SVALZ.