zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Chýbajú pediatri, deti v mnohých okresoch nemajú lekára. Málo je aj všeobecných lekárov pre dospelých

Najstarší lekár pre deti a dorast má 93 rokov a približne 50 percent pediatrov je v dôchodkovom veku. Ich priemerný vek je je 59 rokov.

Takéto hrozivé čísla prinieslo vyhodnotenie verejnej minimálnej siete zverejnené ministerstvom zdravotníctva.

Priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých je 57 rokov a najstarší lekár má 95 rokov. Okolo 41 percent lekárov máme v dôchodkovom veku.

Lekári chýbajú naprieč celým Slovenskom. Až 66 okresov na Slovensku nemá požadovaný počet všeobecných lekárov a v 58 okresoch chýba potrebný počet pediatrov. Podľa stupňa ohrozenia v zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti sú jednotlivé okresy rozčlenené na kriticky nedostatkové, rizikovo nedostatkové, rizikové a zabezpečené.

Ani jeden okres nemá zabezpečený potrebný počet pediatrov, zabezpečených okresov v obore všeobecný lekár pre dospelých je šesť.